تاثیر پدافند غیرعامل بر امنیت بنادر جنوبی کشور(بندر شهید رجایی)

 ۱۳۹۳/۰۸/۲۰

رشته: مهندسی مدیریت بحران، پدافند غیرعامل
مقطع:کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع:بهمن 1390
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 

چکیده :

پدافند غیر عامل به عنوان یکی از مؤثرترین و پایدارترین روشهای دفاع در مقابل تهدیدات ،همواره مد نظر اکثر کشورهای جهان قرار داشته است و حتی کشورهایی مانند آمریکا و شوروی سابق با وجود برخورداری از توان نظامی بسیار بالا به این موضوع به صورت ویژه‌ای توجه داشته‌اند و کشوری مانند سوئیس با وجود بی طرفی در دو جنگ جهانی و مواجه نبودن با تهدید به این موضوع توجه بسیار زیادی دارد. هدف اصلی از پژوهش حاضر تهیه پاسخ مناسب برای این پرسش است که آیا رعایت تدابیر (‌ آمایش سرزمینی /  اختفاء، استتار، فریب/ مدیریت بحران ) در پدافند غیرعامل بر امنیت بنادرجنوبی کشور (بندر شهید رجایی) تاثیر گذار است یا خیر؟ و چنانجه جواب آن مثبت است میزان تاثیرگذاری چقدر است. بدین منظور پس از تعیین درجه اهمیت بخشهای مختلف بندر نسبت به ارزیابی ریسک وتهدیدات بندر شهید رجایی و طبقه‌بندی آنها با اجرای تکنیک سلسله مراتبی (AHP) در قالب دومعیار ارزش دارایی وتاثیر فرآیندی  اقدام شده است.

 

کلید واژه : پدافند ،پدافند عامل ،پدافند غیرعامل، اختفا،استتا،فریب و اختلال ، مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، بندر ، امنیت ، مدیریت بحران

این پایان‌نامه با حمایت سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.