اندازه گیری فرصت‌های سرمایه گذاری در بنادر ایران بر پایه مزیت نسبی

 ۱۳۹۳/۰۸/۲۰

رشته:علوم اقتصادی
مقطع:کارشناسی ارشد
سال دفاع: 1390
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه

این پایان‌نامه با حمایت سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.