بررسی عملکرد اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان قبل و بعد از اجرای سیستم مدیریت یکپارچه(IMS)

حمید مهربان  ۱۳۹۳/۰۸/۲۰

رشته:مدیریت سیستم و بهره وری
مقطع:کارشناسی ارشد
تاريخ دفاع: شهریور 1390
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان

این پایان‌نامه با حمایت سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.