ارائه مدلی جهت تصمیم‌گیری خرید تسهیلات نوین بندری

 ۱۳۹۳/۰۸/۲۰

رشته: مهندسی صنایع، گرایش مدیریت اجرایی
مقطع: کارشاسی ارشد
تاریخ دفاع: تیر ماه 1390
دانشگاه علم و صنعت ایران

این پایان‌نامه با حمایت سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.