ارزیابی اقتصادی ایجاد ترمینال دوم در بندر نوشهر

 ۱۳۹۳/۰۸/۲۰

رشته:علوم اقتصادی
مقطع:کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع: مهرماه 1390
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی علامه محدث نوری(ره)

این پایان‌نامه با حمایت سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.