کاربرد داده کاوی در افزایش مشتریان سازمان بنادر و دریانوردی

 ۱۳۹۳/۰۸/۲۰

رشته: مدیریت فناوری اطلاعات
مقطع: کارشناسی ارشد
سال دفاع:1390
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیکی

این پایان‌نامه با حمایت سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.