راهکارهای افزایش مزیت رقابتی ایران در جذب و پهلوگیری کشتی‌های تجاری در بندر بوشهر

 ۱۳۹۳/۰۸/۲۶

رشته:مدیریت اجرایی
مقطع:کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع: شهریور 1390
دانشگاه پیام نور

این پایان‌نامه با حمایت سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.