بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر عملیات بهینه سازی کانتینری در بندر بوشهر

 ۱۳۹۳/۰۸/۲۶

رشته: حمل و نقل دریایی
مقطع: کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع:آذر 1390
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

این پایان‌نامه با حمایت سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.