مدل‌سازی عددی جریانات در خلیج نایبند

 ۱۳۹۳/۰۸/۲۶

رشته: فیزیک دریا
مقطع: کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع:بهمن 1390
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

این پایان‌نامه با حمایت سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.