بررسی عوامل موثر در ایجاد و افزایش وفاداری مشتریان در اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با استفاده از مدل (ECSI(Vilares and Coelho

 ۱۳۹۳/۰۸/۲۶

رشته:مدیریت
مقطع:کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع:بهمن 1390
دانشگاه پیام نور

این پایان‌نامه با حمایت سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.