تاثیر دزدی دریایی بر رویکرد سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب تعهدات عرفی کنوانسیون حقوق دریاها(1982)

 ۱۳۹۳/۰۹/۰۴
رشته: روابط بین الملل مقطع:کارشناسی ارشد سال دفاع:1391 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

چکیده:

بر طبق یافته های تحقیق فوق پدیده ظهور دزدی دریایی در سومالی و افزایش حملات آن‌ها به کشتی‌های ایرانی، تغییرات اساسی در سیاست‌گذاری‌های کلان سازمان بنادر و دریانوردی برای مبارزه با این پدیده در پی داشته است. در واقع تهدیدات بالقوه دزدان دریایی برای کشتی‌های ایرانی منجر به رویکرد مشارکتی سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت از امنیت بین­المللی دریانوردی شده است. در خلال تهیه پایان نامه مزبور تلاش گردید با ارائه معتبرترین تعریف‌ها از دزدی دریایی و تعیین حدود آن در حقوق بین­الملل و حقوق دریاها، نشان داده شود که ایران عمدتاً به صورت عرفی تعهدات مندرج در کنوانسیون‌های 1958 و 1982 را­ رعایت می­کند. در این پایان نامه با واکاوی متغیر مستقل تحقیق که مکانیسم و فرایند دزدی دریایی بود، متغیر وابسته تحقیق که مکانیسم مشارکت عملیاتی و حقوقی کشورهای عضو (IMO­) و سیاست دریایی ج. ا. ایران در کنوانسیون حقوق دریاها بود، اثبات گردید. البته با ظهور پدیده دزدی دریایی در سومالی نشان دادیم که ایران در چند سال اخیر همکاری‌های مشترک بسیاری با سازمان بین­المللی دریانوردی (IMO) داشته است. همچنین این نکته نیز در طول تحقیق اثبات شد که جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی از آن سازمان بنادر و دریانوردی که متولی امر دریا و دریانوردی می‌باشد، تغییر رویکرد اساسی در بحث دزدی دریایی داشته است؛ به طوری که بر طبق آمارهای ارائه شده نشان دادیم­ ایران اقدامات بی‌شماری در عرصه ملی برای تأمین امنیت کشتی‌ها مقرر نموده و همچنین در چند سال اخیر در موارد زیادی حتی در بحث دزدان دریایی دخالت نظامی نموده است.­ به خصوص در قوانین جدید­تر سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران ­مقوله امنیت دریایی جایگاه محوری‌تری یافته است. به این ترتیب فرضیه اصلی تحقیق اثبات گردید و این مسئله نیز روشن گشت که دزدی دریایی سبب مشارکت عملیاتی و حقوقی کشورهای عضو سازمان­ بین­المللی دریانوردی (­IMO) شده است