وضعیت حقوقی مسافر قاچاق دریایی در حقوق بین الملل

 ۱۳۹۳/۰۹/۰۶

رشته:حقوق بین الملل
مقطع: کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع:شهریور 1391
دانشگاه پیام نور

 

چکیده:

یکی از چالشهایی که همواره صنعت کشتیرانی و حمل و نقل با آن مواجه بوده مربوط به معضل مسافر قاچاق دریایی (Stowaway) است. منظور از مسافر قاچاق دریایی افرادی هستند که خود را بدون اجازه و مخفیانه وارد کشتی می کنند و هدف آنها مهاجرت به مکان دیگری از طریق کشتی است. این افراد غالبا زمانی که کشتی در بندر لنگر انداخته و مشغول تخلیه و بارگیری کالا می باشد، (که ممکن است چند روزی به طول بیانجامد) خود را به طرق مختلف بدون اجازه فرمانده یا مالک کشتی وارد کشتی می کنند با این امید که در بندر مقصد که در کشور دیگری قرار دارد  از کشتی پیاده شوند. این موضوع در حال حاضر به عنوان یکی از پیچیده ترین معظلات حمل و نقل دریایی است چرا که کشف این گونه افراد روی کشتی توسط فرمانده یا خدمه کشتی در حین سفر دریایی، مشکلات عدیده ای چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ حقوقی برای کشتی موجب خواهد شد. این مقاله ضمن طرح موضوع مسافر قاچاق دریایی به تبیین ابعاد حقوقی آن از جمله مسئولیت اطراف مرتبط با مسافر قاچاق  می پردازند. در پایان ضمن ارائه یک تحلیل کلی در خصوص عدم توازن در مسئولیتهای  اطراف ذیربط در ارتباط با مسافر قاچاق دریایی، نتیجه می گیرد که تخلف مسافر قاچاق دریایی در ورود غیر قانونی به کشتی مانع از زیر پا گذاردن حقوق اولیه وی نمی شود.  

واژگان کلیدی: مسافر قاچاق دریایی، کشتی،  بندر، کنوانسیون تسهیل ترافیک دریایی، حمل ونقل دریایی، تسهیل ترافیک دریایی

 

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.