بررسی پتانسیل های بنادر جنوب کشور به عنوان ترمینال منطقه ای ترانزیت غلات به روش AHP

 ۱۳۹۳/۰۹/۰۶
  فایلهای مرتبط

رشته:مدیریت بازرگانی
مقطع: کارشناسی ارشد
سال دفاع: 1391
دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز آموزش های بین المللی خلیج فارس

چکیده :

اهمیت صنایع غذایی به خصوص تجارت غلات در سطح جهان موجب شده است که این شاخه از تجارت موقعیت خاص و استراتژیکی برای کشورها فراهم آورد ونقش مهمی در دوستی بین ملت ها و برقراری صلح پایدار ایفا نماید . عواملی همچون افزایش تقاضا به جهت ناهمگونی آهنگ رشد جمعیت و تولید ، افزایش درآمد سرانه و رشد جمعیت در چین ، هند و کشورهای خاورمیانه ، اعمال سیاست های محدودیت کننده صادراتی و وارداتی ، استفاده از برخی غلات در صنایعی نظیر تولید سوخت سازگار با محیط زیست ، افزایش هزینه های حمل ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت ، کاهش سطح ذخایر جهانی ، نوسانات ارزش دلار آمریکا و عدم مدیریت صحیح در شبکه تامین و لجستیک از عوامل مهم نوسانات و افزایش قیمت جهانی غلات می باشد .عبور کریدورهای مهم ترانزیتی در قلمرو ایران ، و دسترسی سریع و آسان به کشورهای حوزه ی خلیج فارس و دریایی خزر و واقع شدن بین این دو منطقه راهبردی موجب شده است ، کشور ایران به عنوان یک مسیر ترانزیتی کوتاه ، ارزان ، قابل دسترس و ایمن برای ترانزیت غلات به بازارهای هدف در حوزه خلیج فارس و کشورهای آفریقای جنوبی باشد. به منظور انجام این پژوهش اطلاعات لازم در خصوص شاخص ها و پتانسیل های بنادر بازرگانی در جنوب کشور که در ترانزیت غلات نقش داشته ، با استفاده از دانش و تجربه کارشناسان متخصص جمع آوری و سپس از طریق پرسشنامه توزیع شده بین این جامعه آماری شاخص ها وزن دهی شدند و به کمک نرم افزار  Spss  بنادری که پتانسیل های لازم جهت ترمینال ترانزیت غلات را دارند مشخص نموده و در مرحله بعد با استفاده از نرم افزار  Expert  Choice   درجه اهمیت و اولویت هر یک از این شاخص ها را تعیین کرده و درصد میزان تاثیرپذیری و جذب هر یک از بنادر نسبت به این شاخص ها را به دست آورده و بندر بهینه جهت ترمینال ترانزیت منطقه ای غلات تعیین شده است . نتایج نرم افزار  SPSS نشان می دهد که بنادر امام خمینی ، بندر عباس و بندر چابهار پتانسیل های لازم را به منظور ترمینال ترانزیت غلات دارا می باشند ونتایج نرم افزار Choice  Expert  نشان می دهد که اهمیت شاخص پسکرانه های ریلی و جاده ای 35.6% ، ظرفیت نگهداری 26.9% ، اسکله غلات 18.6% ، تجهیزات 11.1% و فاصله تا بنادر شمالی 7.9% می باشد و میزان جذب شاخص های تاثیرگذار در ترانزیت غلات در بندر امام خمینی 46.5%، بندر عباس 27% و بندر چابهار 9.9% و بندر خرمشهر 9.5% و بندر بوشهر 7.1% بوده و بندر امام خمینی نسبت به بنادر دیگر از اولویت و درجه اهمیت بیشتری برای ترمینال منطقه ای ترانزیت غلات برخوردار می باشد .

کلمات کلیدی: ترانزیت، ترانزیت داخلی، ترانزیت خارجی، بندر، بندر ترانزیتی، غلات، سیلو

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.