بررسی ضرورت پیاده سازیISM Code به منظور مدیریت ایمن راهبری شناورهای خدماتی در بنادر اصلی ایران

 ۱۳۹۳/۰۹/۰۶

رشته:دریانوردی، گرایش بندر و کشتیرانی
مقطع:کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع: شهریور 1391
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.