تخمین ترافیک باری بیست ساله و بررسی سطح سرویس هریک از مدلهای حمل و نقل در بندر امام خمینی(ره)

 ۱۳۹۳/۰۹/۰۸

رشته: مهندسی حمل و نقل دریایی
مقطع:کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع:بهمن 1391
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

 

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.