شناسایی، تحلیل و در رتبه بندی عوامل موثر کلیدی در پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات سازمانهای حاکمیتی (مطالعه موردی سازمان بنادر و دریانوردی)

 ۱۳۹۳/۰۹/۰۹

رشته:مدیریت فناوری اطلاعات،سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته
مقطع:کارشناسی ارشد
سال دفاع: 1392
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیکی

چکیده:

با توجه به نقش فزاینده امنیت اطلاعات در اداره هر ­جامعه، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی ناگزیر به تأمین زیر­ساخت­­های لازم برای این مهم می­گردند.در این مسیر علاوه بر منابع مادی، تکنیک­های مدیریتی نیز نقش برجسته‌ای را ایفا می­نمایند تا اجرای بهینه و موفق سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات حاصل گردد. ثبت استانداردهای مدیریتی در حوزه امنیت اطلاعات فاوا  می‌توانند به صورت برنامه‌ریزی‌شده طراحی و وضعیت امنیتی سازمان‌ها را متناسب با نیاز آن سازمان تغییر داده و امنیت را از منظر­ ادامه کسب‌وکار و تا اندازه‌ای در سطوح دیگر (مدیریت بحران و جنگ نرم) تا لایه‍ توافق شده تضمین نمایند. با عنایت به تحقیقات گسترده در این خصوص متأسفانه به دلایل مختلف از جمله سطوح امنیتی موضوع برای نهادهای دولتی و غیردولتی و یا رابطه مستقیم حوزه مربوطه با منافع ایشان، اطلاعات شفاف و مفیدی در خصوص نحوه پیاده‌سازی و الویت بندی لازم از منظر پیاده‌سازی و استقرار یک سیستم  طی سال‌های گذشته تا امروز صورت نگرفته است . لذا در این تحقیق سعی بر آن شده تا با توجه به حفظ اطلاعات طبقه‌بندی سازمان نسبت به انتشار اطلاعات غیر محرمانه که می‌تواند موجب ارتقاء دیگر سازمان‌های مشابه گردد تلاش شود . روند کار این پژوهش با مطالعات کتابخانه‌ای و مرور پایان‌نامه‌های مرتبط  آغاز گردید و پس از کسب اطلاعات مهم و پایه در خصوص موضوع مطروحه نسبت به انجام مصاحبه عمیق با خبرگان و متولیان موضوع اقدام گردید و مجموعه‌ای از "شاخص‌های کلیدی" به دست آمد و در ­­گروه‌های متناسب با نام "عوامل موثر کلیدی در پیاده‌سازی سیستم مدیریت امنیت" دسته‌بندی گردید و توسط ابزار پرسشنامه مورد ­­تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. با توجه به حمایت سازمان مورد مطالعه (سازمان بنادر و دریانوردی­) در خصوص تحقیق مربوطه 126 عدد پرسشنامه از سطح بنادر جمع‌آوری و آزمون‌های مورد نیاز آماری بر روی آن‌ها انجام پذیرفت . از آنجا که شاخص‌های به دست آمده هر کدام به نوبه خود موفقیت سیستم را حاصل می­نمایند، نتایج آماری حاصله عمق ­­خلاء مربوطه و نیاز ملاحظات لازم را نشان داده است. با در نظر گرفتن موضوع فوق در انتهای تحقیق نتایج و دستاوردهای سازمانی لیست گردید و پیشنهادات قابل انجام برای ارتقاء وضعیت فعلی سازمان و  پژوهش­­­های آتی در سه سطح ارائه گردید. 

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.