سنجش و ارزیابی کیفیت خدمات موسسات آموزش دریانوردی با استفاده از روش تحلیل اهمیت-عملکرد

 ۱۳۹۳/۰۹/۰۹

رشته:دریانوردی، گرایش حمل و نقل دریایی
مقطع:کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع:اسفند 1392
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.