بررسی و مقایسه الگوهای صادرات مجدد در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره)

 ۱۳۹۳/۰۹/۰۹

رشته:دریانوردی، گرایش حمل و نقل دریایی
مقطع:کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع: اسفند 1392
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده:

صادرات مجدد عبارت است از صدور کالاهایی که قبلاً وارد شده است بدون فرآوری یا تغییر اضافی . چنانچه صادرات مجدد از طریق بنادر، مناطق آزاد یا انبارهای تحت حفاظت گمرک انجام گیرد، مشمول پرداخت حقوق گمرکی نخواهد بود. از طرفی حسب آیین نامه تشویق صادرات مجدد در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ، صادرات مجدد به فعالیت اقتصادی اتلاق می گردد که بر اساس آن کالایی از کشورهای خارجی و یا سایر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به قصد صادرات به سایر نقاط جهان به یکی از مناطق وارد و بدون تغییر ماهیت و با ایجاد ارزش افزوده محدود نظیر : بسته بندی، مونتاژ ساده، پردازش مختصر، جداسازی، ترکیب، نصب علایم، برچسب گذاری و ... به خارج از کشور صادر می گردد از طرفی بندر امام خمینی (ره) یکی از بزرگترین و مهمترین بنادر تجاری کشور محسوب می گردد که سالانه 30 درصد از واردات و صادرات غیرنفتی کشور از طریق آن انجام می شود. با توجه به تغییراتی که در بازار تجارت کالاهای وارداتی و صادراتی در حال انجام است و این تغییرات امکان دارد در درازمدت بر روی جذب کالا در بندر تأثیر بگذارد و همچنین با توجه به طرح جامع بازرگانی بنادر، نیاز است تا این بندر به دنبال ایجاد تحول اساسی در استراتژی های خود باشد. در این راستا بمنظور پوشش هزینه های جاری و از طرفی انجام هزینه های سرمایه ای در جهت ایجاد زیرساخت ها و توسعه تاسیسات و تسهیلات بندری ، پرداختن به مقوله صادرات مجدد به عنوان یکی از راهکارهای افزایش درآمد برای این بندر از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. از طرفی با توجه به برنامه ریزی دولت در استفاده از استراتژی صادرات مجدد به عنوان مزیت رقابتی جهت افزایش صادرات کالا و وجود کارخانه های با قابلیت تبدیل مواد اولیه به کالاهای دارای ارزش افزوده دربندرامام خمینی (ره)  ، این بندر  می تواند با بکارگیری و استفاده صحیح از این استراتژی باعث ترغیب و جذب صاحبان کالا ، خطوط کشتیرانی و نهایتا جذب کالاهای وارداتی و تبدیل آنها به کالاهای دارای ارزش افزوده جهت صادرات مجدد گرددکه نهایتا افزایش میزان درآمدهای بندری را در برخواهد داشت.از این رو تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است استفاده از الگوی صادرات مجدد بر میزان عملکرد  و درآمد  منطقه ویژه بندر امام خمینی(ره) به چه میزان تاثیر گذار است ؟

کلمات کلیدی: صادرات، واردات ،صادرات مجدد ، ارزش افزوده ،مشتری ، منطقه ویژه اقتصادی

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.