بررسی و امکان سنجی زیرساخت های فناوری اطلاعات در بندر الکترونیکی

 ۱۳۹۳/۰۹/۰۹

رشته: مهندسی فناوری اطلاعات
مقطع:کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع: شهریور 1392
دانشگاه گیلان 

چکیده:

با گسترش فرآیند حمل و نقل دریایی، بنادر در عمل با حجم عظیمی از داده ها روبرو هستند که مدیریت آنها با بهره گیری از ابزارهای سنتی، امری مشکل بوده و در بسیاری از مواقع غیر ممکن به نظر می رسد. به علاوه مدیریت موثر عملیات بندری نیازمند سرعت بالا در انتقال داده ها است. به همین علت بنادر جز اولین مکان هایی بوده اند که راهکارهای مناسب را در این زمینه جستجو  نموده اند. تاریخچه بکارگیری فناوری انتقال الکترونیکی داده ها در بنادر به خوبی بیانگر این مطلب است که در این مراکز همواره سرعت و حجم انتقال داده ها همانند انتقال فیزیکی کالاها از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. امروزه به کارگیری فن آوری اطلاعاتی و ارتباطی در برنامه ریزی و کنترل دقیق و به موقع عملیات و مدیریت بنادر یک امر ضروری و حیاتی محسوب می شود. استفاده از ICT در بنادر، باعث آسان سازی فرآیند های تجاری، کاهش زمان، هزینه و کاهش خطای انسانی می شود. در چند سال اخیر، نه تنها بنادر بزرگ بلکه بنادر کوچک و متوسط نیز به آگاهی رسیده اند که بهره وری و کیفیت عملیات و خدمات بندری، به طور مستقیم، به سرعت و دقت انجام آن خدمات وابسته است. بنابراین، برای دستیابی به حمل و نقل دریایی با سرعت مطلوب و دستیابی به اطمینان سازمانی بیشتر در زنجیره تامین، لازم است در پارامترهای کسب وکار، تغییراتی مناسب با فن آوری های نوین ایجاد شود تا زمینه بهبود مدیریت کالا در شرایط مختلف حمل و نقل از جمیع جهات فراهم آید. بهره گیری از فنون و تکنولوژی های نوین در بنادر تجاری بزرگ دنیا در چند دهه اخیر ثمرات بسیاری را به ارمغان آورده است. بنادر به لحاظ نقش اساسی خود در زنجیره تامین، همواره مورد توجه بوده اند. افزایش سرعت و کاهش زمان انجام عملیات بندری و دریایی، از مشخصه های مهم بنادر توسعه یافته و طراز اول جهان است. در این پایان نامه سعی شده است یک مدل مطلوب و بومی شده جهت زیر ساخت ICT در بندر انزلی ارائه گرددکه با اجرای آن، این بندر بعنوان اولین بندر الکترونیکی در سطح منطقه و کشور شناخته شود.

کلمات کلیدی: زنجیره تامین، بندر الکترونیک، خدمات بندری

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.