مدل سازی و طراحی سیستم کنترل جعبه دنده شناورهای شاتل

 ۱۳۹۳/۰۹/۰۹

رشته: مهندسی مکانیک، گرایش طراحی کاربردی
مقطع:کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع: زمستان 1392
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز
 

چکیده:

شناور‌های ساحلی به دلیل نقش مهمی که در انجام عملیات‌های دریایی دارند از دیر باز مورد توجه بوده‌اند. فعالیت در بنادر به دلیل اهمیت بالای ایمنی کشتی، کالا و تاسیسات بندری بسیار حساس می‌باشد. به همین دلیل، شناور‌هایی که در ساحل مشغول انجام وظیفه هستند باید بر اساس عملیات مورد انتظار پاسخ مناسبی ارائه کنند. در سال‌های اخیر به‌دلیل حجم بالای عملیات، عدم نگهداری مناسب و عدم امکان تامین قطعات یدکی سرعت پاسخ این شناور‌ها کاهش یافته است. اغلب شناور‌ها برای مقاصد کنترلی از سیستم‌های هیدرولیکی استفاده می‌کنند. این سیستم‌ها به دو دسته کنترل پمپی و کنترل شیری تقسیم می‌شوند. در این پایان‌نامه یک نمونه از شناور‌های بندری پر کاربرد (شناور دادمان 3) در نرم افزار متلب مدل‌سازی شده است و با هدف تحقیق در خصوص سرعت پاسخ این شناور در دو سیستم کنترل پمپی و کنترل شیری؛ با استفاده از جعبه ابزار PID و جعبه ابزار سیسو به صورت مجزا، کنترل‌کننده‌های مختلف طراحی و زمان پاسخ هرکدام با پاسخ اسمی (180 درجه در12 ثانیه) و پاسخ واقعی (180 درجه در 15 ثانیه) مقایسه شده است. نتایج نشان داد کنترل‌کننده PD  در سیستم کنترل پمپی دارای کم‌ترین زمان پاسخ بوده و در مقایسه با پاسخ اسمی و پاسخ واقعی به ترتیب حدود 10 درصد و 28 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

کلید واژه: شناور، سیستم هیدرولیک، کنترل پمپی، کنترل شیری، کنترل‌کننده

 

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.