بررسی ظرفیت انبارهای مورد نیاز نگهداری بارهای غلات در بندر امام خمینی(ره) با استفاده از تحلیل سوات

 ۱۳۹۳/۰۹/۰۹

رشته: دریانوردی، حمل و نقل دریایی
مقطع:کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع:اسفند 1392
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده:            

بندر امام خمینی (ره) با قدمتی بیش از  70 سال و با برخورداری از 37 پست اسکله در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی و با انجام 32 درصد از مبادلات تجاری کشور و نزدیکی به 70 درصد مراکز جمعیتی و صنعتی کشور یکی از بزرگترین و مهمترین بنادر بازرگانی ایران است، بگونه ای که از آن به عنوان بندر هاب (قطب) غلات کشور نیز یاد می شود. در این پژوهش تلاش شده تا با توجه به اهمیت موضوع ایجاد فضای انبارهای نگهداری غلات کافی با توجه به ترافیک باری بیست ساله پیش بینی شده ورود این دسته از کالاها به این بندر یک بررسی و ظرفیت سنجی مناسب از میزان انبارهای مورد نیاز صورت بپذیرد که این امر با استفاده از تحلیل سوات و تهیه پرسش نامه و تجزیه و تحلیل آنها با استفاده از مدل سلسله مراتبی فازی AHP صورت پذیرفته است. بر اساس یافته های بدست آمده از ماتریس عوامل داخلی و خارجی و در نهایت تشکیل ماتریس کمی برنامه ریزی استراتژیک (QSPM) مشخص گردید که سازمان در حالت تهاجمی قرار دارد و این وضعیت ناشی از غلبه نقاط قوت داخلی بر نقاط ضعف داخلی و غلبه فرصت های محیطی بر تهدیدها می باشد. که در نهایت از سه سناریو تعریف شده جهت اجرای این استراتژی، سناریو تمرکز ویژه بر سند چشم انداز ترسیم شده بیست ساله کشور در بخش بنادر با کسب امتیاز 2.89 در رتبه اول قرار گرفته است. که این امر بیان می دارد با توجه به ترافیک بار(کالا) تقریباً ده میلیون تن پیش بینی شده در سند چشم انداز بیست ساله کشور در بخش بنادر برای بندر امام خمینی تا سال 1404، عملاً می توان با تکمیل انبارهای در حال ساخت موجود که ظرفیت انبارها را میزان تقریبی نگهداری 16 میلیون تن در سال می رساند پاسخ مناسبی داد و لذا دیگر نیازی به ساخت انبارهای جدید در حال مذاکره جهت ساخت در این بندر نمی باشد، چرا که باعث ایجاد مازاد ظرفیت عرضه انبار می گردد، که این امر در آینده مشکلات و مسایل زیادی را به همراه خواهد داشت.

کلمات کلیدی: بندر امام خمینی، غلات، ساخت انبار 

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.