نگهداری و تعمیرات سازه های دریایی "بتن"

 ۱۳۹۳/۰۹/۰۹

رشته:مهندسی صنایع
مقطع:کارشناسی
تاریخ دفاع:پائیز 1392
دانشگاه علم و صنعت ایران

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.