اثر جریانات کشندی در رسوب گذاری بندر سجافی

 ۱۳۹۳/۰۹/۰۹

رشته:فیزیک دریا، گرایش غیر زیستی
مقطع:کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع:زمستان 1392
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.