شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت در ایجاد بنادر الکترونیکی در ایران

 ۱۳۹۳/۰۹/۱۱

رشته:مدیریت فناوری اطلاعات، گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
مقطع: کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع: زمستان 1392
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیکی

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.