تاثیر استقرار خدمات ترافیک شناورها(VTS) بر ایمنی دریانوردی در محدوده بندر شهید رجایی

 ۱۳۹۳/۰۹/۱۱

رشته: دریانوردی، گرایش حمل و نقل دریایی
مقطع: کارشناسی ارشد
سال دفاع:1392  
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

این پایان نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.