تاثیر خصوصی سازی بر فعالیت تخلیه و بارگیری اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان، بندر انزلی

 ۱۳۹۳/۰۹/۱۱

رشته: مهندسی حمل و نقل دریایی
مقطع: کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع: اسفند 1392
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

این پایان نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.