تأثیر ساختار سازمانی بر میزان صادرات و واردات از دیدگاه مشتریان اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان

 ۱۳۹۳/۰۹/۱۲

رشته: حمل و نقل دریایی
مقطع: کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع: فروردین 1393
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

امروزه سازمان­های تجاری به عنوان یکی از متنوع­ترین و پیچیده­ترین نظام­ها هستند. به خاطر این موضوع شناخت علمی این پدیده احتیاج به تجزیه و تحلیل ابعاد متفاوت ساختاری آن­را می­طلبد. از طرفی افزایش روزافزون تجارت جهانی منجر به تغییر نسل بنادر و انقلابی در چرخه لجستیکی، حمل و نقل، واردات و صادرات کالا و همچنین انقلابی در صنایع دریایی از جمله ساخت بنادر جدید شده است. هدف کلی این تحقیق بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر میزان صادرات و واردات در اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان(شهرستان بندرانزلی) است. روش تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی است. روش گردآوری داده­ها میدانی و ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه است. در تحقیق حاضر جامعه آماری مشتریان(صادر کنندگان و وارد کنندگان) اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان(شهرستان بندرانزلی) است. با در نظر گرفتن تعداد جامعه آماری و با توجه به جدول مورگان، حجم نمونه 384 نفر است که تعداد 425 پرسشنامه با استفاده از روش نمونه­برداری غیراحتمالی در دسترس توزیع شد. در نهایت تعداد 394 پرسشنامه از مشتریان جمع­آوری شد و اطلاعات مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.نتایج این تحقیق نشان داد که هرچه ساختار سازمانی به سمت ارگانیک تمایل داشته باشد میزان صادرات و واردات افزایش می­یابد.

کلمات کلیدی: ساختار سازمانی، رسمیت، پیچیدگی، تمرکز، صادرات و واردات و اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.