بهینه سازی مدت انتظار مسافران در پایانه مسافربری دریایی خلیج فارس خرمشهر با استفاده از تئوری صف مبتنی بر سیستمهای دینامیکی

 ۱۳۹۳/۰۹/۱۲

رشته: دریانوردی، گرایش حمل و نقل دریایی
مقطع:کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع: تیر ماه 1393
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

این پایان نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.