flag

نقش سازمان بنادر و دریانوردی در توسعه حقوق محیط زیست دریایی

 ۱۳۹۳/۰۹/۱۳

 رشته: حقوق محیط زیست
مقطع: کارشناسی ارشد
سال دفاع: 1393
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
 

چکیده:

با توجه به آمارهای صادره از سوی سازمانهای ذی ربط در سالهای گذشته در زمینه بهره برداری از منابع آبزی که همواره با کاهش سالانه مواجه بوده است و همچنین با توجه به اهمیت منابع آبزی دریایی از نظر معیشت قشر زیادی از ساحل نشینان و مردم حاشیه ای سواحل دریای خزر در شمال و خلیج فارس و دریای عمان در جنوب کشور که از آن بهره مند هستند و اهمیت زیست محیطی این دریاها با توجه به حوزه های نفتی و گازی موجود در آنها و تردد بیش از 50 هزار فروند کشتی از تنگه هرمز و صادرات روزانه 17 میلیون بشکه نفت از طریق خلیج فارس و تنگه هرمز و دریای عمان به سراسر جهان و همچنین تردد کشتی های تجاری و نفتی در دریای خزر، همگی نشان از اهمیت حفظ این دریاها از نظر محیط زیست دارد. از طرف دیگر افزایش روز افزون جمعیت جهان و نیاز به غذا و توجه به منابع آبزی دریاها به عنوان منبع مهم پروتئینی سالم ، همواره نیاز به حفظ محیط زیست دریایی و آبی را گوشزد می نماید . البته تمام این موارد را می توان در کنار استفاده از محیط های دریایی و آبی به عنوان جلب توریسم و انواع آن و نیاز  انسان به استفاده از مواهب طبیعی و خدادادی قرار داد که خود ضرورت حفظ محیط زیست دریایی را بیش از پیش نمایان می سازد. تعیین سازمانهای ذی ربط در زمینه حفظ محیط زیست دریایی بر اساس قوانین موجود در کشور و در مورد انواع آلودگی های محیط های دریایی و نقش سازمان بنادر و دریانوردی کشور در این زمینه و بررسی قوانین و مقررات ملی و بین المللی با توجه به اهمیت حفظ محیط زیست دریایی خزر به عنوان دریای بسته و خلیج فارس و تنگه هرمز به عنوان شاهراه انرژی جهان و دریای عمان بدلیل اهمیت زیست محیطی و راهی بسوی دریاهای آزاد و همچنین حفظ گونه های ارزشمند این محیط های آبی که مختص و منحصر به فرد بوده  همه و همه باعث می گردد تا نقش سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان یک سازمان دارای مسئولیت در کشور برای توسعه حقوق محیط زیست دریایی با توجه به توافقنامه ها و پروتکلهای بین المللی موجود در دو منطقه دریایی شمال و جنوب کشور و همچنین قوانین و مقررات ملی را مورد بررسی قرار داده تا راه حلی منطقی برای جلوگیری از تخریب و آلودگی بیشتر محیط زیست دریایی در کشور ارائه نماییم و همچنین زمینه بهره برداری هر چه بیشتر از منابع آبی را در زمینه های مختلف بصورت بهره برداری پایدار و با توجه به فشارهای وارده به کشور و تحریم های موجود، فراهم نماییم . 

 

این پایان نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.