بررسی رابطه مدیریت دانش به بکارگیری فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات در اثر بخشی عملیات بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان

 ۱۳۹۳/۰۹/۱۳

رشته: مدیریت بازرگانی، گرایش تحول
مقطع: کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع: تابستان 1393
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت

این پایان نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.