بررسی علل افزایش زمان ساخت پروژه‌های اسکله و بنادر و ارائه راهکارهایی جهت تسریع آنها

 ۱۳۹۳/۱۱/۱۹
  فایلهای مرتبط
 

رشته: مهندسی عمران، گرایش مهندسی و مدیریت ساخت

مقطع: کارشناسی ارشد

سال دفاع: 1393

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان

 

چکیده:

یکی از مشکلاتی که اکثر پروژه های عمرانی ایران درگیر آن می باشد، مساله تاخیر و طولانی شدن زمان  اجرای پروژه ها می باشد. این مساله سبب می شود علاوه بر افزایش هزینه های تمام شده پروژه ها، منافع و مزایای حاصل از احداث این پروژه ها نیز به تاخیر افتاده وگاهی اوقات اهداف اصلی پروژه نیز محقق نشود.  تاخیر در اجرای پروژه ها دارای علل فراوانی است که برخی از آنها عبارتند از:

·        مشکلات مالی واعتباری

·        مشکلات فنی

·        مشکلات مدیریتی

·        حوادث طبیعی وغیر مترقبه

·        تاخیر در تملک اراضی پروژه

پروژه های بنادر و اسکله سازی  نیز از این امر مستثنی نبوده و اجرا و بهره برداری از اکثر پروژه های فوق در ایران دارای تاخیرمی باشند. این تاخیرات سبب می شود تا هزینه برخی از پروژه ها تا چندین برابر برآورد اولیه نیز برسد و بهره گیری ازمنافع پروژه نیز دچار مشکل شود.  شناخت علل تاخیرات و ارائه راه حلهایی از دیدگاه مهندسی مدیریت ساخت سبب خواهد شد تا ضمن تسریع در روند اجرای پروژه های کنونی، جهت پروژه های آینده نیز راه حلهایی پیش بینی گردد تا پروژه های فوق با کمترین مشکل و تاخیر بهره برداری گردد. دراین تحقیق نیز سعی شده است تا ابتدا وضعیت پیشرفت و اجرای پروژه های بنادر و اسکله در استان خوزستان بررسی شده و سپس علل تاخیرات درساخت و بهره برداری از  پروژه های فوق از منظر مهندسی مدیریت ساخت مورد بررسی قرار گیرد همچنین راهکارهای پیشنهادی جهت تسریع  پیشرفت آنها نیز ارائه گردد. این تحقیق از نوع کاربردی می باشد.

 

واژه های کلیدی: بنادر، ساخت بنادر، علت تاخیر، راهکارهای اصلاحی

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.