بررسی موانع سرمایه گذاری داخلی در بندر خرمشهر با تاکید بر توسعه حمل و نقل دریایی

 ۱۳۹۴/۰۵/۲۳

 

رشته: دریانوردی، گرایش حمل و نقل دریایی

مقطع: کارشناسی ارشد

سال دفاع: 1393

دانشگاه  علوم و فنون دریایی خرمشهر

 

چکیده:

رشد اقتصادی از جمله اهدافی است که همواره مورد توجه دولت ها بوده است. در حال حاضر یکی از عمده ترین مشکلات کشورهای در حال توسعه، مسئله تامین منابع سرمایه گذاری و چگونگی جذب و نگهداری آنهاست. رشد صنعت حمل و نقل در کشور  ما طی سال های اخیر پاسخگوی تحولات عظیم و سریع تجارت جهانی نبوده و با توجه به سرمایه گذاری های اساسی و شتاب فراوان کشور های منطقه در ایجاد قطب های تجاری، می بایست برنامه ریزی های گسترده ای در این زمینه انجام پذیرد. بدون شک تاخیر در این امر، رشد و توسعه این بخش اقتصادی را در ایران به مخاطره می اندازد. نقش بنادر در زنجیره عرضه و پشتیبانی تجارت جهانی موجب می شود تا بنادر قادر به کسب درآمدهای اضافی بسیار قابل توجهی شوند، که این درآمدها علاوه بر درآمدهای سنتی بنادر از محل فعالیت های تخلیه و بارگیری و استفاده از تاسیسات و تجهیزات بندری می باشد. امروزه رقابت بین کشورهای سرمایه پذیر در زمینه جذب سرمایه گذاران افزایش یافته است. به همین منظور در این مطالعه مقرر است تا با توجه به موقعیت استراتژیک خرمشهر و برخورداری از فضاهای مناسب در زمینه دریایی، عوامل تعیین کننده سرمایه گذاری در این بندر کهن معرفی گردد و بهترین راهکارها را در جهت جذب سرمایه گذاران ارائه نماید. بدین ترتیب با معرفی عوامل برون سازمانی و درون بندری بعنوان مولفه های تأثیر گذار در سرمایه گذاری بندری پرداخته شود و در نهایت ضمن بررسی مهمترین موانع موجود در امر مهم سرمایه گذاری در بنادر مانند موضوع ثبات اقتصادی، عدم استفاده از سیستم جامع بندری در راستای یکپارچه سازی فرآیندهای بندری و ضرورت ارتقاء هماهنگی ارگانهای دخیل، لزوم  لایروبی اروند رود و همچنین توان و پشتوانه مالی سرمایه گذاران، به دنبال ارایه راهکارهای مفید و موثر در جهت رفع موانع موجود و ارتقاء وضعیت سرمایه گذاری حال حاضر در بندر خرمشهر باشد. بطوریکه این راهکارهای ارایه شده بتواند گامی بلند در شکوفایی هرچه بهتر اقتصاد کشور و منطقه بردارد.

کلمات کلیدی: سرمایه گذاری، حمل و نقل دریایی،  بندر، خرمشهر، ثبات اقتصادی

 

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.