بررسی تغییر الگوی رسوب گذاری ناشی از موج شکن احداث شده هاله در خلیج نایبند و تأثیر آن بر روی مرجان های صخره ای منطقه

 ۱۳۹۴/۰۶/۱۳

رشته: مهندسی محیط زیست، سواحل

مقطع: کارشناسی ارشد

سال دفاع: 1393

دانشگاه  تهران

 

 

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.