تاثیر نوسازی شناورهای سنتی بر حمل و نقل دریایی استان هرمزگان

 ۱۳۹۴/۰۶/۱۳

رشته: مهندسی حمل و نقل دریایی

مقطع: کارشناسی ارشد

سال دفاع: 1393

دانشگاه  صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در پایان‌نامه حاضر سعی شده است با تکیه بر آمارهای رسمی و علمی و نیز بهره‌گیری از تجارب چندین ساله نگارنده در امر کارشناسی اداره ثبت شناورها، به تحلیل تاثیر نوسازی ناوگان  حمل و نقل دریایی استان هرمزگان پرداخته شود. به دلیل آنکه بیشتر نوسازی ناوگان منجر به تغییر جنس بدنه شناورها از چوبی به فایبرگلاس و فلزی شده است، این مسئله از دیدگاه مهندسی و علمی نیز ارزیابی و مقایسه شده است. عمده نوسازی در بخش شناورهای باری فایبرگلاس صورت پذیرفته است که باعث کاهش آمار حوادث دریایی گردیده است. کاهش آمار کشتی‌های صیادی نیز بیان‌گر عزم جدی شیلات برای از رده خارج کردن شناورهای فاقد استاندارد است. روند کاهش آمار سفرهای دریایی در بندر لنگه و همخوانی این آمار با روند کاهشی لنج‌های مسافری، بیانگر وابستگی بندر لنگه به لنج‌های مسافری و نیاز این بندر به ناوگان جدید و مدرن است.

واژه‌های کلیدی:شناور سنتی، حمل و نقل، ایمنی، نوسازی، فایبرگلاس، اقتصاد دریایی

 

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.