ابزار حمایت از تصمیمات در خصوص مدیریت زائدات آلودگی نفتی

 ۱۳۹۴/۰۶/۱۳

رشته: آلودگی و حفاظت محیط زیست دریا

مقطع: کارشناسی ارشد

سال دفاع: 1392

دانشگاه  آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

چکیده

در این تحقیق، نحوه ایجاد سیستم مقابله با آلودگی نفتی و مکانیزم مقابله با آلودگی، الزامات قانونی و نیز نحوه آموزش نیروی انسانی و ایجاد آمادگی لازم جهت مقابله با آلودگی نفتی تشریح شده است. همچنین تصویری جامع و گسترده از اصول و مبانی حاکم بر سیستم مقابله با آلودگی دریایی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و مدیریت زائدات حاصل از پاکسازی آلودگی نفتی در دریا و سواحل و پردازش و دفع نهایی آنها تشریح گردیده است. به هنگام مقابله سریع و موثر با آلودگی، ارزیابی روشن از میزان آلودگی و اطلاع از جزئیات اکولوژیکی و اقتصادی منطقه آلوده شده در نظر گرفته می‌شود. اطلاع از ویژگیها و خصوصیات سواحل و وجود نقشه‌هایی از سواحل می‌توانند در پایش مؤثر، و باید بخشی از طرح اضطراری منطقه باشد. مشاهده هوایی نیز می‌تواند در مورد قطعیت سانحه کمک کند. تهیه عکس به وسیله دوربین آنالوگ و یا دیجیتال در زمان وقوع سوانح، به مسئولین صلاحیت‌دار در خصوص تشخیص میزان آلودگی کمک می‌کند. اگرچه استفاده از این اطلاعات، موارد تکمیلی در تشخیص کیفی محسوب می‌گردند، اما نمی‌توان آنها را جایگزین تشخیص کمی نمود. با عنایت به اینکه به منظور انجام عملیات موثر و کارای مقابله با آلودگی، بایستی آمادگی لازم در سطوح مختلف و بر اساس ارزیابی خطر وقوع سوانح وجود داشته باشد، لذا پیشنهاد می‌گردد تا طرح‌های محلی تهیه گردند. در ضمن، با عنایت به این که اجرایی نمودن فرایند امادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی‌های نفتی نیازمند تعیین روشها و مقررات لازم و همچنین ایجاد رویه‌های قانونی و لوایح مربوطه می‌باشد، لذا در این بخش پیشنهاد می‌گردد تا بر اساس کنوانسیون‌هایی که ایران به آنها ملحق گردیده، قوانین لازم و پیشگیرانه ملی توسط سازمان بنادر و دریانوردی تهیه، و به جهت طی مراحل استصوابی به مجلس شورای اسلامی ارسال گردد. در ضمن بايستی تمامی نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری مربوط به اجرای کنوانسیون‌ها نیز تامین گردد .عملیات پاکسازی نفت از سواحل هنگامی کامل می‌شود که دورریزی و دفع مناسب تمام مواد زاید نیز انجام گیرد. طی عملیات پاکسازی، انواع مواد زاید مانند نفت مایع، نفت مخلوط با ماسه، و گوی قیری تولید می‌شود و در اجرای این روش‌ها، توجه به قوانین ‌زیست‌محیطی منطقه‌ای و بین‌المللی بسیار حائز اهمیت است. ویژگیهای پسماندهای آلوده با توجه به نوع آلاینده و محل آن متفاوت می‌باشد و به طور خاص به شرایط جوی نوع جمع‌آوری و روش ذخیره‌سازی بستگی دارد. آلاینده‌ها در گذر زمان هم از نظر کیفیت و هم از نظر کمیت تغییر می‌کند. تولید پسماند در یک سانحه نسبت به سانحه دیگر بسیار تفاوت دارد، و الزاما رابطه نسبی مستقیمی با میزان نشت مواد آلاینده ندارد. روشهای به کار رفته و سازماندهی عملیات جمع‌آوری، برروی کمیت مواد جمع‌آوری شده، ویژگیهای پسماندها (با توجه به شرایط هوازدگی)، و میزان جلبکهای دریایی و سایر بقایای رسوبات موجود در آن تأثیر می‌گذارد. پایش اولیه و ارزیابی مقدماتی، روشی برای ارزیابی میزان ریزش آلودگی نفتی و کمک به تصمیم‌گیری در مورد نواحی است که باید هر چه سریعتر مورد پاکسازی قرار گیرد.  

 

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.