اتصال صلب تیر به ستون دوبل

 ۱۳۹۴/۰۶/۲۰

رشته: مهندسی عمران، زلزله

مقطع: کارشناسی ارشد

سال دفاع: 1393

دانشگاه  آزاد، واحد بوشهر

چکیده

در این تحقیق ستونی مرکب از دو نیمرخ  IPE200 با ورق پوششی و تیری متشکل از تیر آهن IPE270 منظور شده ، اتصال آنها طراحی و توسط برنامه ANSYS مدل سازی میشود. سپس منحنی هیسترزیس تحت بارگذاری استاندارد AISC برای حالت¬های زیر رسم میگردد.

1 – اتصال فقط با ورق پوششی

 2- اتصال با سخت کننده ورق میانی

 3- استفاده از ورق کناری

استفاده از تیرهای I شکل و ستونهای دوبل در سازه های فولادی در ایران بسیار متداول بوده و نقطه ضعف اساسی این سازه ها اتصالات آن ها می باشد. برای اصلاح و بهینه سازی اتصالات صلب تیرهای I شکل به ستون های دوبل استفاده از روش هایی بصورت فقط با ورق پوششی، اتصال با سخت کننده ورق میانی و استفاده از ورق کناری توصیه می شود. به منظور بررسی رفتار غیر خطی سیستم اتصال تیر به ستون دوبل با استفاده از موارد نامبرده شده یک مدل سه بعدی به روش اجزا محدود تحت اثر بارگذاری AISC مورد تحلیل قرار گرفته می شود. نتایج بدست آمده از  تحلیل های انجام شده نشان می دهند که اتصال تیر به ستون دوبل با استفاده از حالت های یاد شده دارای مقاومت و شکل پذیری مناسب بوده و می توان از آن برای مناطق با لرزه خیزی زیاد استفاده نمود.

کلید واژه :اتصال صلب،  منحی هیسترریس، تمودار لنگر چرخش، ورق کناری،  سخت کننده ورق میانی

 

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.