بررسی عددی رسوبگذاری ناشی از موج در بندر انزلی با در نظر گرفتن توسعه موج‌شکن‌ها

 ۱۳۹۴/۰۶/۲۳

 

رشته: مهندسی عمران

مقطع:کارشناسی ارشد

سال دفاع:1393

دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

رسوب‌گذاری در بنادر بسته یکی از مشکلات موجود در این نوع حوضچه‌های بندری است. جهت رفع این مشکل و نیز تأمین امنیت ناوبری، باید عملیات لایروبی به طور مداوم صورت گیرد. به طور معمول هزینه‌های بالای لایروبی سبب شده که در طراحی بنادر، مطالعات اولیه زیادی جهت بررسی فرآیندهایی که در رسوب‌گذاری بندر نقش دارند، انجام شود. یکی از مهم‌ترین اهداف احداث یک بندر ایجاد شرایط مطلوب برای پهلوگیری، تخلیه و بارگیری شناورها است. با توجه به طرح توسعه بندر انزلی جهت ارتقای ظرفیت پهلوگیری و تخلیه بار شناورهای بزرگ در دریای خزر، ضرورت انجام مطالعات هیدرودینامیکی و تعیین نرخ انتقال و انباشت مواد رسوبی در درون حوضچه‌ها و منطقه پیرامونی حوضچه بندری با استفاده از مدل‌سازی ریاضی توسط نرم‌افزار مایک بیشتر روشن می‌گردد. در این پژوهش، محدوده‌ای با ابعاد ده کیلومتر در راستای ساحل و نه کیلومتر در امتداد عمود بر ساحل به عنوان میدان محاسباتی منطقه‌ مورد نظر انتخاب شده و پس از اجرای مدل عددی منطقه‌ای  هیدرودینامیک برای سناریوهای مختلف (جهات مختلف وزش و سرعت باد)، شرایط مرزی از مدل منطقه‌ای برای مدل محلی استخراج شده است. هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر توسعه موج‌شکن‌های غربی و شرقی بندرانزلی (طرح توسعه موج‌شکن‌ها) بر روی حوضچه بندر و نیز شناسایی دقیق فرآیندهای هیدرودینامیك و رسوب‌گذاری، با استفاده از اندازه‌گیری‌های میدانی و شبیه‌سازی عددی و همچنین تحلیل میزان نفوذ موج به حوضچه بندر در شرایط قبل و بعد از توسعه موج‌شکن‌ها می‌باشد. قبل از توسعه موج‌شکن‌ها، وضعیت جریان به گونه‌ای بوده است که از سمت دریا به داخل حوضچه بندر و در ادامه به سمت روگاها (خروجی‌های تالاب) بوده است اما با توسعه موج‌شکن ها شرایطی ایجاد می‌گردد که محیط حوضچه داخل بندر آرام شده و همین آرامش درون حوضچه شرایط را برای رسوبگذاری فراهم می نماید. با احداث موج شکنهای جدید بخشی از رسوباتی که قبل از احداث آن به طورطبیعی وارد دریا می شد تله اندازی می شوند، به عبارتی بخش توسعه یافته بندر به عنوان تله رسوب گیر عمل می نماید.

واژگان کلیدی: رسوب‌گذاری، بندرانزلی، جریان، نرم‌افزار مایک، موج‌شکن

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.