بررسی آلودگی هوا ناشی از کشتی‌ها در بندر انزلی

 ۱۳۹۴/۰۶/۲۴

رشته: مهندسی محیط زیست، آلودگی‌های محیط زیست

مقطع:کارشناسی ارشد

سال دفاع:1393

دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

توسعه روز افزون حمل و نقل دریایی و فعالیت های بندری منجر به افزایش انواع آلاینده ها در محیط زیست می شود . سالانه بالغ بر 1500 فروند کشتی در بندر انزلی پهلو داده می شود و با توسعه بندر در آینده ای نزدیک تولید گازهای آلاینده از کشتی ها مردم ساکن اطراف بندر را آسیب خواهند رساند البته قرار گرفتن بندر در داخل شهر یک چالش محسوب میگردد.در این تحقیق میزان گازهای آلاینده منتشره از ژنراتور کشتی ها که در اسکله پهلو گرفته بودند ، با استفاده از دستگاه  گاز آنالایزر  مورد اندازه گیری قرار گرفتند.اگرچه سهم آلودگی هوا ناشی از کشتی ها به اندازه سایر منابع آلاینده نمی باشد ولی هر کشتی می تواند به عنوان یک کارخانه کوچک آلاینده هوا محسوب گردد.بر اساس پروژه توسعه بندر انزلی که از 10 پست اسکله به 24 پست اسکله ارتقاء داده خواهد شد آلودگی هوا رشد زیادی خواهد داشت.در این تحقیق نتایج بدست آمده حاصل از آنالیز گازها ی خروجی از ژنراتور 10 فروند کشتی با تیپ ها و زمان ساخت متفاوت که حدود 24 ساعت جهت عملیات تخلیه و بارگیری در اسکله حضور دارند نشان می دهد که گاز مونواکسید کربن با میزان 5913 پی پی ام نسبت به سایر گازهای آلاینده از میزان بیشتری نسبت به استانداردهای مناطق  شهری و صنعتی برخوردار است. به نظر میرسد علت بالا بودن گازهای مونواکسید کربن ناشی از احتراق ناقص سوخت در ژنراتورها باشدکه با بهبود سیستم احتراق ومدیریت سوخت مرتفع می گردد. امروزه در برخی کشورهای پیشرفته دنیا استفاده از ژنراتور ها در اسکله محدود شده وکشتی ها از برق ساحلی استفاده می نمایند که این امر علاوه بر صرفه اقتصادی برای کشتی ها  سبب کاهش آلودگی هوا در مقیاس محلی و  اثرات جهانی می گردند.

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.