رأی‌گیری الکترونیکی

آیا از شیوه کنونی رهگیری کالا ( کانتینر، متفرقه) رضایت دارید؟

نتایج نظرسنجی (انتخابها: 28)
موافقم
( 15 نفر   53.6% )
مخالفم
( 13 نفر   46.4% )