رأی‌گیری الکترونیکی

آیا از شیوه کنونی رهگیری کالا ( کانتینر، متفرقه) رضایت دارید؟

نتایج نظرسنجی (انتخابها: 50)
موافقم
( 26 نفر   52% )
مخالفم
( 24 نفر   48% )