رأی‌گیری الکترونیکی

آیا از شیوه کنونی رهگیری کالا ( کانتینر، متفرقه) رضایت دارید؟

نتایج نظرسنجی (انتخابها: 23)
موافقم
( 11 نفر   47.8% )
مخالفم
( 12 نفر   52.2% )