تصمیم گیری الکترونیک

آیا از شیوه کنونی رهگیری کالا ( کانتینر، متفرقه) رضایت دارید؟

نتایج نظرسنجی (انتخابها: 5)
موافقم
( 4 نفر   80% )
مخالفم
( 1 نفر   20% )