مطالعات انجام شده

این سازمان از اوایل دهه هفتاد در راستای رسالت سازمانی و به دلیل کمبود اطلاعات دریایی و نیاز روزافزون به این اطلاعات در سطح کشور، در قالب پروژه های مطالعاتی مختلف نسبت به ثبت و مدلسازی مشخصه های دریایی اقدام نموده و تاکنون حجم قابل توجهی از این اطلاعات ارزشمند جمع آوری شده است. علاوه بر این اقدامات جامعی را در زمینه شبیه سازی های ریاضی پدیده های هیدرودینامیک و رسوب٬ هیدروگرافی و نیز  تجهیز بنادر به سیستم های اندازه گیری میدانی (موقتی و دائمی) انجام شده است که اهم اقدامات انجام شده به شرح ذیل می باشد:

داده های اندازه گیری و مدلسازی پارامترهای دریایی:

الف) پایگاه داده های مشخصه های دریایی:درراستای شناخت و ایجاد بانک جامع مشخصه های دریایی در آبهای کشور این سازمان از سال 1369  اقدام به تعریف پروژه اندازه گیری مشخصه های دریایی نموده است (1).

بویه های موج نگار: تعداد قابل توجهی دستگاه بویه در بنادر شمالی کشور و سواحل جنوبی کشور (2) نصب شده اند که اطلاعات هواشناسی(سرعت باد٬جهت باد٬ دمای هوا ٬رطوبت نسبی و فشار هوا) و اقیانوس شناسی (پارامتر های موج٬ شوری و دمای آب) را ثبت می نماید.

نوسانات تراز سطح آب: ایستگاه­های تراز جزرومد سنج در بنادر شمالی کشور (3) و ایستگاه­های تراز جزرومد سنج در سواحلی جنوبی کشور (4) قابل بهره برداری می باشد.

ب) اطلاعات مدلسازی های امواج دریاهای ایران : هدف از انجام مطالعات٬ مدلسازی دوازده ساله امواج دریاهای ایران ) ISWMاز سال 1992 تا 2003 میلادی) و استخراج اطلاعات دراز مدت جهت استفاده در طراحی سازه های ساحلی و فراساحلی و برنامه ریزیهای بندری بیان نمود. در این مطالعات، با استفاده از آمار باد (شبیه سازی شده توسط مدل هواشناسی جهانی مرکز  ECMWF) مدلسازی موج توسط نرم افزار معتبر و شناخته شده Mike21SW  انجام شده والیبراسیون مدل Mike21 با استفاده از داده های اندازه گیری مستقیم در محل (از جمله بویه موج نگار) و برداشت های ماهوار ه ای موجود در بازه زمانی مورد مطالعه انجام گردیده است  .(5)

 ج)مطالعات پایش و شبیه سازی سواحل کشور: این طرح گسترده ملی نمود که در راستای رسیدن به توسعه پایدار، همگام با اهداف بلند مدت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می باشد. که نتایج آن در غالب اندازه گیری و مدلسازی به شرح ذیل می باشد (6):

 • اندازه‌گیری موج و جریان
 • اندازه‌گیری جزرومد
 • اندازه‌گیری خط ساحل
 • اندازه‌گیری پروفیل‏های ساحلی
 • برداشت نمونه رسوب
 • اندازه‏گیری رسوب معلق
 •  مدل سازی دو بعدی جریان های جزر ومدی
 • مدل سازی انتقال امواج
 • مدل سازی سه بعدی هیدرودینامیک
 • طبقه بندی خطوط ساحلی
 • مدل سازی خیزآب ناشی از طوفان

 

نرم‌افزار مدل ایرانی PMODynamics : یک نرم‌افزار بومی است که با استفاده از تجارب متخصصین داخلی برای بهره برداری در مطالعات مهندسی سواحل توسعه یافته است. این نرم افزار در کاربردهای مختلف مهندسی سواحل از جمله، شبیه‌سازی جریان‌های جزرومدی، شبیه‌سازی جریان‌های ناشی از باد، جریان‌های ناشی از کریولیس، جریان در محیط‌های خیلی بزرگ (اقیانوس‌ها)، شبیه‌سازی جریان‌های ناشی از موج، شبیه‌سازی تولید و انتشار امواج در محیط‌های بزرگ و کوچک، شبیه‌سازی جریان رسوب ساحلی و مورفولوژی و همچنین آنالیزهای جزرومدی استخراج پارامترهای جزرومدی قابل استفاده می‌باشد.

گزارشات موردی :

طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM):مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی، در عمل یکپارچه سازی فرایند تصمیم گیری در مناطق ساحلی و دخالت دادن همه بخش های درگیر، به منظور سازگاری و توازن در بهره برداری و استفاده از منابع ساحلی است. نقشه های پایه و موضوعی و گزارشات یکی از دستاورد های این طرح می باشد.

مقالات تخصصی مرتبط :

همایش بین المللی دوسالانه سواحل، بنادر و سازه های دریایی (ICOPMAS) با هدف ایجاد فضای مناسب جهت بحث و تبادل نظر و انتقال تجربیات میان متخصصین و دست اندرکاران مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی از کشورهای مختلف و اطلاع از آخرین دستاوردهای علمی، فنی و تجربی آنها می باشد. یازده دوره از این همایش برگزارگردیده که دارای بانک اطلاعاتی جامع از مقالات در حوزه مدیریت، محیط زیست و مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی می باشد.

توجه: صرفا اطلاعاتی که سازمان بنادر و دریانوردی مالک آن باشد قابل ارائه می باشد و در خصوص  سایر اطلاعات از طریق سازمانها و مراکز ذی ربط قابل پیگیری است.

پیوست ها:

01 - پیوست 01 - پیوست
02 - پیوست 02 - پیوست
03 - پیوست 03 - پیوست
04 - پیوست 04 - پیوست
05 - پیوست 05 - پیوست
06 - پیوست 06 - پیوست


اطلاعات تکمیلی:

پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل ایران

پایگاه داده مشخصه های دریایی

 همایش های مهندسی سواحل و بنادر و سازه های دریایی

 پیانک ایران 

 مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور

 نرم‌افزار مدل ایرانی PMODynamics

 
 
الف-دانشجویان و دانش پژوهان:
به منظور حمایت از فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی در زمینه علوم مرتبط با دریا، اطلاعات مشخصه های دریایی مورد نیاز دانشجویان پس از اخذ و بررسی مدارک ذیل بصورت رایگان و در قالب ضوابط موجود جهت استفاده در پایان نامه های دانشجویی به متقاضیان ارائه می گردد.

همانگونه که در  سامانه ارائه اطلاعات  درج گردیده است موارد مورد نیاز جهت درخواست اطلاعات به شرح زیر است:

1- نامه رسمی از دانشگاه:
درخواست ها جهت دریافت اطلاعات پارامترهای دریایی بایستی بصورت نامه رسمی (با امضای مجاز رییس دانشکده و یا دانشگاه) از طریق دانشگاه انجام گرفته (نمونه نامه ارسال شده) و متن نامه نیز بایستی در برگیرنده موارد ذیل باشد:
خطاب اداره کل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی نوشته شود.
  مشخصات دانشجو، مقطع و رشته تحصیلی
  عنوان و تاریخ تصویب پایان نامه
  اسامی اساتید راهنما و مشاور
2- تکمیل فرم درخواست دریافت اطلاعات:
 مشخص نمودن نوع پارامترهای درخواستی، محدوده دقیق مکانی و زمانی پارامترها.
3- تصویر پروپوزال تصویب شده پایان نامه
4- تصویر کارت ملی و کارت دانشجویی
 توجه: خواهشمند است از مراجعه حضوری جدآ خودداری نمایید و به سامانه ارائه اطلاعات مراجعه نمایید.
 
ب- متقاضیان ساخت و ساز دریایی :
طبق رویه مصوب و ابلاغی توسط مدیریت محترم عامل سازمان برای احداث هر گونه سازه نیاز به اخذ موافقت اولیه از سازمان می¬باشد لذا جهت کسب اطلاعات بیشتر به سامانه صدور مجوز سازه های دریایی مراجعه نمایید.