flag

نظارت بر ساخت و سازهای ساحلی

 

 سواحل هر کشور از نظر سیاسی، نظامی، اجتماعی، اقتصادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. متأسفانه در کشور ما با وجود داشتن سواحل بسیار طولانی( بیش از٥٨٠٠ کیلومتر) عمران و حفاظت آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است و از این نعمت خدادادی بهره برداری بهینه صورت نگرفته است.

بر اساس قوانین موجود، سازمان بنادر و دریانوردی موظف است از ساخت و ساز غیر مجاز در دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی و یا بهره برداری از تاسیسات و تجهیزات فاقد مجوز از این سازمان از طریق مراجع ذیصلاح قانونی جلو گیری نماید. لذا کلیه متقاضیان اعم از حقیقی و حقوقی موظف می باشند قبل از اقدام جهت ساخت و بهره برداری از طریق "کمیته صدور مجوز سازه های دریایی" مجوز های لازم را اخذ نمایند. لازم به ذکر است به منظور مستندسازی و نظارت مناسب بر ساخت و ساز های ساحلی، "سامانه جامع مدیریت و نظارت بر سواحل کشور" راه اندازی شده است.

در این سامانه سازه های فاقد مجوز و نیز دارای مجوز و در حال ساخت به صورت ماهانه و بوسیله بازدید های ادواری مورد نظارت و ارزیابی قرار می گیرند. همچنین برای سازه های دارای مجوز بهره برداری بازدید های ادواری کارگروه های مستقر در بنادر  با حضور کارشناسان خبره و متخصص استان در زمینه‌های دریایی، بندری، ایمنی، فنی و مهندسی، حقوقی و انتظامی وضعیت سازه ها از دیدگاه های مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.

از مهمترین دستاورد های سازمان بنادر و دریانوردی در زمینه نظارت بر ساخت و ساز ها در استان های ساحلی ایجاد هماهنگی و همکاری مشترک دستگاه های اجرایی استان با یکدیگر در خصوص مشکلات مناطق ساحلی و تسهیل و تسریع در برخورد با ساخت و ساز های فاقد مجوز از سازمان بنادر و دریانوردی (به عنوان مرجع صدور مجوز ساخت و ساز در دریا) و آزادسازی نواحی ساحلی برای استفاده عموم می باشد