رسانه جدید

علی اکبر صفایی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان

 • : ۸۴۹۳۲۰۰۱-۵
 • : 84932642-50
رسانه جدید

مجید علی نازی عضو هیأت عامل و معاون امور دریایی

 • : 88651110
 • : 88651112
اسلامی 9

جلیل اسلامی عضو هیات عامل و معاون امور بندری و اقتصادی

 • : 88651040
 • : 88651041
رسانه جدید

علی فتحی عضو هیات عامل و معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی

 • : 84932061
 • : 88651061
رسانه جدید

حسن بیک محمدلو عضو هیات عامل و معاون برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع

 • : 88651070
 • : 88651071
نادرپسنده-خبر 5

نادر پسنده مدیرکل ایمنی و حفاظت دریایی

 • : 88651118
 • : 84932190
 • :
رسانه جدید

مهدی‌‌ فرمهینی فراهانی اداره کل امور دریایی

 • : 88651116
 • : 84932675
مرزبان

علی اکبر مرزبان مدیر کل امور دریانوردان وسازمانهای تخصصی و بین المللی

 • : 021-22802501
 • : 84932187
 • :
 -

- مدیرکل حوزه مدیرعامل، بازرسی، مدیریت عملکرد و حقوق شهروندی

 • : 84933165-3166-3095
 • : 88190680
رسانه جدید

حسین خوشبخت مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل

 • : 84932601
 • : 88651012
رسانه جدید

امیر محمددوست اداره‌کل حراست

 • : 88651189
رسانه جدید

سید سعید رضوی خسرو شاهی مدیرکل دفتر حقوقی

 • : 88651016
 • : 84932117
رسانه جدید

سعید خورسندی مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)

 • : 88651018
 • : 84932297
رسانه جدید

سرهنگ جعفر اطمانی فرمانده یگان حفاظت سازمان بنادر و دریانوردی

 • : 88651014
 • : 84932618
 • :
رسانه جدید

روز و ساعت ملاقات مراجعین: سه شنبه هرهفته (ساعت 14 تا 16)

عبدالله جعفری مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

 • : 88190667
 • : 88190667
نجاتی

جهانگیر نجاتی مدیریت هسته گزینش

 • : 88190920
 • : 88190920
رسانه جدید

مصطفی کنگانی رئیس اداره بازرسی، مدیریت عملکرد و حقوق شهروندی

 • : 84933166
 • :
رسانه جدید

غلامحسین صفائیان رئیس صندوق بازنشستگی کارکنان

 • : 88190650-9
رسانه جدید

عادل دریس مدیر کل امور بندری

 • : 88651044
 • : 84932227
رسانه جدید

خسرو سرایی مدیر کل ترانزیت، لجستیک و توافقنامه ها

 • : 84932251
 • : 84932247
1

حسین یداللهی مدیرکل امور اقتصادی و مناطق

 • : 88655008
 • : 84932248
رسانه جدید

حمید خلیلی مدیرکل مهندسی سواحل وبنادر

 • : 84932261
 • : 84932279
جمشید عباسی

جمشید عباسی راد مدیرکل مهندسی عمران و نظارت بر طرح ها

 • : 88651068
 • : 88788451
رسانه جدید

آیت اله رضا زاده مدیرکل اداره تامین و مهندسی تجهیزات

 • : 88651065
 • : 88651066
رسانه جدید

محمدحسین علامه مدیرکل دفتر مطالعات راهبردی، برنامه، بودجه و تحول اداری

 • : 88651045
 • : 84932486
پارسی نیا

لقمان پارسی نیا مدیر کل امور مالی

 • : 88651076
 • : 88651074
رسانه جدید

شهلا اسماعیل‌پور مدیر‌کل توسعه منابع انسانی وپشتیبانی

 • : 84932391
 • : 84932410
عبدالمجید اختیاری اردکانی

عبدالمجید اختیاری اردکانی رئیس اداره امور دریانوردان

 • : 021-22282331
رسانه جدید

حسین عباس نژاد مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

 • : 0761-4514020
 • : 0761-4514022
بهروز آقایی

بهروز آقایی مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان

 • : 2020-0615228
 • : 2022-0615228
 • :
رسانه جدید

قاسم عسکری نسب مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

 • : 054-31283012
رسانه جدید

محمد شکیبی نسب مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

 • : 0771-2530076
 • : 0771-2530071
رسانه جدید

سعید کیاکجوری مدیر کل بنادر و دریانوردی استان مازندران

 • : 011-52350914
 • : 011-52350915
رسانه جدید

حسین یونسی مدیر کل بنادرودریانوردی استان گیلان

 • : 01344992551
 • : 01344424802
 • : 0181-3224802
رسانه جدید

محمد تقی انزان پور مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد

 • : 0152-5462017
 • : 0152-5462016
 • :
نورالله اسعدی

نورالله اسعدی مدیرکل بندر ودریانوردی خرمشهر

 • : 06324224096
 • : 06324213422
رسانه جدید

کامبیز مالکی‌زاده مدیر بنادر و دریانوردی آبادان

 • : 06312228632
 • : 06312228632
 • :
رسانه جدید

نورالله عباسی سرپرست مدیریت بنادر و دریانوردی استان گلستان

 • : 0173-4363314
 • : 0173-4367726
حمیدرضا محمدحسینی

حمید رضا محمد حسینی مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر

 • : 0761- 33513295 - 6
 • : 0761-33556905
 • :
رسانه جدید

مرتضی سالاری سردری مدیر اداره بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان و اداره بنادر و دریانوردی لنگه

 • : 07622240392
 • : 07622242846
رسانه جدید

علی اکبر صفایی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان

 • : ۸۴۹۳۲۰۰۱-۵
 • : 84932642-50
رسانه جدید

مجید علی نازی عضو هیأت عامل و معاون امور دریایی

 • : 88651110
 • : 88651112
اسلامی 9

جلیل اسلامی عضو هیات عامل و معاون امور بندری و اقتصادی

 • : 88651040
 • : 88651041
رسانه جدید

علی فتحی عضو هیات عامل و معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی

 • : 84932061
 • : 88651061
رسانه جدید

حسن بیک محمدلو عضو هیات عامل و معاون برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع

 • : 88651070
 • : 88651071
رسانه جدید

حسن بیک محمدلو عضو هیات عامل و معاون برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع

 • : 88651070
 • : 88651071
رسانه جدید

محمدحسین علامه مدیرکل دفتر مطالعات راهبردی، برنامه، بودجه و تحول اداری

 • : 88651045
 • : 84932486
پارسی نیا

لقمان پارسی نیا مدیر کل امور مالی

 • : 88651076
 • : 88651074
رسانه جدید

شهلا اسماعیل‌پور مدیر‌کل توسعه منابع انسانی وپشتیبانی

 • : 84932391
 • : 84932410
رسانه جدید

مجید علی نازی عضو هیأت عامل و معاون امور دریایی

 • : 88651110
 • : 88651112
نادرپسنده-خبر 5

نادر پسنده مدیرکل ایمنی و حفاظت دریایی

 • : 88651118
 • : 84932190
 • :
رسانه جدید

مهدی‌‌ فرمهینی فراهانی اداره کل امور دریایی

 • : 88651116
 • : 84932675
مرزبان

علی اکبر مرزبان مدیر کل امور دریانوردان وسازمانهای تخصصی و بین المللی

 • : 021-22802501
 • : 84932187
 • :
عبدالمجید اختیاری اردکانی

عبدالمجید اختیاری اردکانی رئیس اداره امور دریانوردان

 • : 021-22282331
اسلامی 9

جلیل اسلامی عضو هیات عامل و معاون امور بندری و اقتصادی

 • : 88651040
 • : 88651041
رسانه جدید

عادل دریس مدیر کل امور بندری

 • : 88651044
 • : 84932227
رسانه جدید

خسرو سرایی مدیر کل ترانزیت، لجستیک و توافقنامه ها

 • : 84932251
 • : 84932247
1

حسین یداللهی مدیرکل امور اقتصادی و مناطق

 • : 88655008
 • : 84932248
رسانه جدید

علی فتحی عضو هیات عامل و معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی

 • : 84932061
 • : 88651061
رسانه جدید

حمید خلیلی مدیرکل مهندسی سواحل وبنادر

 • : 84932261
 • : 84932279
جمشید عباسی

جمشید عباسی راد مدیرکل مهندسی عمران و نظارت بر طرح ها

 • : 88651068
 • : 88788451
رسانه جدید

آیت اله رضا زاده مدیرکل اداره تامین و مهندسی تجهیزات

 • : 88651065
 • : 88651066
 -

- مدیرکل حوزه مدیرعامل، بازرسی، مدیریت عملکرد و حقوق شهروندی

 • : 84933165-3166-3095
 • : 88190680
رسانه جدید

حسین خوشبخت مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل

 • : 84932601
 • : 88651012
رسانه جدید

امیر محمددوست اداره‌کل حراست

 • : 88651189
رسانه جدید

سید سعید رضوی خسرو شاهی مدیرکل دفتر حقوقی

 • : 88651016
 • : 84932117
رسانه جدید

سعید خورسندی مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)

 • : 88651018
 • : 84932297
رسانه جدید

سرهنگ جعفر اطمانی فرمانده یگان حفاظت سازمان بنادر و دریانوردی

 • : 88651014
 • : 84932618
 • :
رسانه جدید

روز و ساعت ملاقات مراجعین: سه شنبه هرهفته (ساعت 14 تا 16)

عبدالله جعفری مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

 • : 88190667
 • : 88190667
نجاتی

جهانگیر نجاتی مدیریت هسته گزینش

 • : 88190920
 • : 88190920
رسانه جدید

مصطفی کنگانی رئیس اداره بازرسی، مدیریت عملکرد و حقوق شهروندی

 • : 84933166
 • :
رسانه جدید

غلامحسین صفائیان رئیس صندوق بازنشستگی کارکنان

 • : 88190650-9
رسانه جدید

حسین عباس نژاد مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

 • : 0761-4514020
 • : 0761-4514022
بهروز آقایی

بهروز آقایی مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان

 • : 2020-0615228
 • : 2022-0615228
 • :
رسانه جدید

قاسم عسکری نسب مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

 • : 054-31283012
رسانه جدید

محمد شکیبی نسب مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

 • : 0771-2530076
 • : 0771-2530071
رسانه جدید

سعید کیاکجوری مدیر کل بنادر و دریانوردی استان مازندران

 • : 011-52350914
 • : 011-52350915
رسانه جدید

حسین یونسی مدیر کل بنادرودریانوردی استان گیلان

 • : 01344992551
 • : 01344424802
 • : 0181-3224802
رسانه جدید

محمد تقی انزان پور مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد

 • : 0152-5462017
 • : 0152-5462016
 • :
نورالله اسعدی

نورالله اسعدی مدیرکل بندر ودریانوردی خرمشهر

 • : 06324224096
 • : 06324213422
رسانه جدید

کامبیز مالکی‌زاده مدیر بنادر و دریانوردی آبادان

 • : 06312228632
 • : 06312228632
 • :
رسانه جدید

نورالله عباسی سرپرست مدیریت بنادر و دریانوردی استان گلستان

 • : 0173-4363314
 • : 0173-4367726
حمیدرضا محمدحسینی

حمید رضا محمد حسینی مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر

 • : 0761- 33513295 - 6
 • : 0761-33556905
 • :
رسانه جدید

مرتضی سالاری سردری مدیر اداره بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان و اداره بنادر و دریانوردی لنگه

 • : 07622240392
 • : 07622242846