نرخ ارز بر مبنای سامانه ETR بانک مرکزی

نرخ های اعلامی در هر روز، مربوط به خروجی روز قبل سامانه ETS بانک مرکزی و مصوبه اجلاس 1956 تاریخ 98/2/25 هیات عامل سازمان می باشد.
تاریخ شناور خارجی (CASH) شناور ایرانی (TT) * (THC (TT *
یورو دلار یورو دلار یورو دلار
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۱۲۷۵۹۲ ۱۱۵۲۰۰ ۱۱۸۹۹۱ ۱۰۷۴۳۵ ۱۱۸۹۹۱ ۱۰۷۴۳۵
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱۲۸۴۸۹ ۱۱۶۱۶۰ ۱۱۸۶۸۹ ۱۰۷۳۰۱ ۱۱۸۶۸۹ ۱۰۷۳۰۱
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۱۲۸۴۲۰ ۱۱۶۱۶۰ ۱۱۸۶۷۱ ۱۰۷۳۴۳ ۱۱۸۶۷۱ ۱۰۷۳۴۳
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۱۲۶۲۹۷ ۱۱۴۲۴۰ ۱۱۹۰۶۷ ۱۰۷۷۰۱ ۱۱۹۰۶۷ ۱۰۷۷۰۱
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۱۲۱۴۳۳ ۱۱۰۴۰۰ ۱۱۹۱۵۰ ۱۰۸۳۲۵ ۱۱۹۱۵۰ ۱۰۸۳۲۵
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۱۲۱۴۳۳ ۱۱۰۴۰۰ ۱۱۹۱۵۰ ۱۰۸۳۲۵ ۱۱۹۱۵۰ ۱۰۸۳۲۵
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۱۲۱۰۸۵ ۱۰۹۹۲۰ ۱۱۹۳۱۵ ۱۰۸۳۱۳ ۱۱۹۳۱۵ ۱۰۸۳۱۳
صفحه ۱ از ۲۶ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰