قیمت روزانه ارز

قیمت خرید
تاریخدلار آمریکایورودرهم امارات
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۴۳,۲۷۰ ریال ۵۰,۵۶۶ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۴۳,۲۷۰ ریال ۵۰,۵۶۶ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۴۳,۱۹۰ ریال ۵۰,۴۲۳ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۴۳,۱۰۰ ریال ۵۰,۵۴۵ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۴۳,۰۱۰ ریال ۵۰,۵۶۲ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۴۲,۹۳۰ ریال ۵۰,۴۶۳ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۴۲,۹۳۰ ریال ۵۰,۴۶۳ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ۴۲,۸۵۰ ریال ۴۹,۹۶۲ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۴۲,۷۷۰ ریال ۴۹,۸۸۷ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۴۲,۷۰۰ ریال ۴۹,۶۷۳ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۴۲,۶۲۵ ریال ۴۹,۷۰۳ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۴۲,۶۱۰ ریال ۴۹,۸۰۷ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۴۲,۶۱۰ ریال ۴۹,۸۰۷ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ ۴۲,۵۹۰ ریال ۴۹,۲۶۸ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۴۲,۵۶۰ ریال ۴۹,۶۳۰ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۴۲,۵۴۰ ریال ۴۹,۸۴۵ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۴۲,۵۲۰ ریال ۴۹,۵۴۴ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۴۲,۵۱۰ ریال ۴۹,۵۳۷ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۴۲,۵۱۰ ریال ۴۹,۵۳۷ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۴۲,۴۹۰ ریال ۴۹,۱۲۷ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۴۲,۴۶۰ ریال ۴۹,۱۶۳ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ۴۲,۴۴۰ ریال ۴۹,۴۰۸ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۴۲,۴۲۰ ریال ۴۹,۱۶۹ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۴۲,۳۹۰ ریال ۴۹,۱۷۹ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ۴۲,۳۲۰ ریال ۴۹,۹۳۸ ریال ۰ ریال
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۲۳۶ مورد، صفحه ۱ از ۱۰