قیمت روزانه ارز

قیمت خرید
تاریخدلار آمریکایورودرهم امارات
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۴۶,۹۵۶ ریال ۱۰۵,۶۶۹ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۴۳,۲۴۸ ریال ۱۲۲,۶۴۸ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۴۱,۵۹۰ ریال ۱۳۸,۶۹۶ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۳۸,۷۴۲ ریال ۱۰۳,۵۵۵ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ۱۳۸,۶۹۹ ریال ۱۱۱,۵۴۰ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ۱۳۳,۱۳۲ ریال ۱۱۱,۵۵۴ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۱۳۵,۵۳۹ ریال ۱۰۰,۸۲۱ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ ۱۳۲,۳۷۰ ریال ۹۷,۳۱۶ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۱۳۰,۹۹۷ ریال ۹۲,۲۱۳ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ۱۳۶,۰۲۵ ریال ۹۶,۲۲۳ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۱۲۱,۰۲۸ ریال ۹۳,۶۰۷ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ۱۰۶,۵۰۵ ریال ۹۳,۲۹۲ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ۱۲۳,۱۱۶ ریال ۹۳,۹۱۸ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ۱۳۰,۸۱۹ ریال ۹۲,۴۹۲ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ۸۸,۵۲۸ ریال ۹۱,۹۱۲ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۹۷,۶۶۳ ریال ۹۰,۷۶۱ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۱۰۵,۸۷۶ ریال ۹۳,۵۲۱ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۹۸,۲۹۲ ریال ۹۱,۰۰۶ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۰۹,۴۹۷ ریال ۹۲,۱۱۷ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۱۰۰,۲۵۸ ریال ۹۲,۱۶۰ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۸۰,۳۳۳ ریال ۹۱,۳۰۳ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۰۰,۶۷۴ ریال ۹۱,۱۰۲ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۸۳,۹۵۷ ریال ۹۱,۶۰۲ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۸۴,۳۶۳ ریال ۹۴,۵۹۶ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۰ ریال ۹۵,۰۳۳ ریال ۰ ریال
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۲۲۶ مورد، صفحه ۱ از ۱۰