نرخ ارز بر مبنای سامانه ETR بانک مرکزی

نرخ های اعلامی در هر روز، مربوط به خروجی روز قبل سامانه ETS بانک مرکزی و مصوبه اجلاس 2012 تاریخ 99/6/17 هیات عامل سازمان می باشد.
تاریخ شناور خارجی (CASH) شناور ایرانی (TT) * (THC (TT *
یورو دلار یورو دلار یورو دلار
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ۲۹۶,۳۱۲ ۲۵۲,۴۱۴ ۲۷۱,۳۴۶ ۲۳۱,۱۴۷ ۲۷۱,۳۴۶ ۲۳۱,۱۴۷
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ۲۹۶,۳۱۲ ۲۵۲,۴۱۴ ۲۷۱,۳۴۶ ۲۳۱,۱۴۷ ۲۷۱,۳۴۶ ۲۳۱,۱۴۷
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ۲۹۶,۵۸۷ ۲۵۲,۹۷۴ ۲۷۱,۹۸۷ ۲۳۱,۹۹۱ ۲۷۱,۹۸۷ ۲۳۱,۹۹۱
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۲۹۶,۵۸۸ ۲۵۲,۹۰۰ ۲۷۱,۱۳۲ ۲۳۱,۱۹۳ ۲۷۱,۱۳۲ ۲۳۱,۱۹۳
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ۲۹۷,۶۹۴ ۲۵۳,۸۴۲ ۲۷۲,۳۵۵ ۲۳۲,۲۳۶ ۲۷۲,۳۵۵ ۲۳۲,۲۳۶
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ۲۹۹,۰۱۶ ۲۵۵,۰۲۲ ۲۷۱,۹۶۳ ۲۳۱,۹۴۹ ۲۷۱,۹۶۳ ۲۳۱,۹۴۹
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ۲۹۹,۹۵۹ ۲۵۵,۶۶۲ ۲۷۳,۱۵۰ ۲۳۲,۸۱۲ ۲۷۳,۱۵۰ ۲۳۲,۸۱۲
« قبلی صفحه ۱ از ۲۶ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »

توضیحات

*به علت عدم اعلام نرخ دلار ویورو اسکناس توسط بانک مرکزی در تاریخ 98/10/23 ،نرخ آخرین روز اعلامی ملاک صدور صورتحساب قرار میگیرد.