نرخ ارز بر مبنای سامانه ETR بانک مرکزی

نرخ های اعلامی در هر روز، مربوط به خروجی روز قبل سامانه ETS بانک مرکزی و مصوبه اجلاس 2012 تاریخ 99/6/17 هیات عامل سازمان می باشد.
تاریخ شناور خارجی (CASH) شناور ایرانی (TT) * (THC (TT *
یورو دلار یورو دلار یورو دلار
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ۲۷۷,۸۴۰ ۲۳۳,۱۶۶ ۲۷۶,۰۷۳ ۲۳۱,۶۸۲ ۲۷۶,۰۷۳ ۲۳۱,۶۸۲
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۲۷۶,۷۴۶ ۲۳۲,۲۴۷ ۲۷۶,۰۲۹ ۲۳۱,۶۴۵ ۲۷۶,۰۲۹ ۲۳۱,۶۴۵
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۲۷۶,۷۹۳ ۲۳۳,۱۶۷ ۲۷۸,۵۱۸ ۲۳۴,۶۲۰ ۲۷۸,۵۱۸ ۲۳۴,۶۲۰
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ۲۷۶,۷۹۳ ۲۳۳,۱۶۷ ۲۷۸,۵۱۸ ۲۳۴,۶۲۰ ۲۷۸,۵۱۸ ۲۳۴,۶۲۰
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ۲۷۸,۸۰۲ ۲۳۴,۸۸۹ ۲۷۸,۸۴۶ ۲۳۴,۹۲۶ ۲۷۸,۸۴۶ ۲۳۴,۹۲۶
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۲۷۷,۷۵۲ ۲۳۶,۰۳۹ ۲۷۵,۳۰۱ ۲۳۳,۹۵۶ ۲۷۵,۳۰۱ ۲۳۳,۹۵۶
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۲۷۵,۷۱۵ ۲۳۴,۳۰۷ ۲۷۴,۲۹۵ ۲۳۳,۱۰۱ ۲۷۴,۲۹۵ ۲۳۳,۱۰۱
صفحه ۱ از ۲۶ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰

توضیحات

*به علت عدم اعلام نرخ دلار ویورو اسکناس توسط بانک مرکزی در تاریخ 98/10/23 ،نرخ آخرین روز اعلامی ملاک صدور صورتحساب قرار میگیرد.