قیمت روزانه ارز

قیمت خرید
تاریخدلار آمریکایورودرهم امارات
۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ۴۹,۸۲۳ ریال ۶۲,۹۳۵ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ۴۹,۴۲۲ ریال ۶۱,۰۶۹ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ۴۹,۰۵۴ ریال ۶۱,۱۹۴ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۱/۱۶ ۴۹,۰۳۴ ریال ۶۰,۵۰۴ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ۴۸,۹۶۱ ریال ۶۰,۷۳۱ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ۴۸,۷۷۹ ریال ۶۰,۶۵۵ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۱/۰۹ ۴۸,۶۰۶ ریال ۵۹,۶۴۹ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ۴۸,۹۶۶ ریال ۵۹,۹۵۰ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ۴۸,۸۲۵ ریال ۶۰,۳۰۳ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ۴۸,۷۶۰ ریال ۵۹,۸۹۷ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ۴۷,۸۷۵ ریال ۵۸,۵۸۳ ریال ۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۴۷,۷۲۶ ریال ۵۸,۱۷۹ ریال ۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ۴۷,۶۳۲ ریال ۵۷,۸۸۴ ریال ۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۴۷,۷۴۴ ریال ۵۸,۲۲۴ ریال ۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۴ ۴۷,۸۲۹ ریال ۵۷,۶۲۳ ریال ۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۴۷,۸۸۵ ریال ۵۷,۴۲۸ ریال ۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۲ ۴۷,۶۱۲ ریال ۵۷,۴۰۳ ریال ۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۴۷,۵۷۸ ریال ۵۷,۳۲۱ ریال ۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۴۴,۸۹۲ ریال ۵۵,۶۵۳ ریال ۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۱۹ ۴۴,۹۱۷ ریال ۵۵,۸۲۸ ریال ۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۱۷ ۴۴,۹۰۱ ریال ۵۵,۹۶۳ ریال ۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ۴۴,۸۸۶ ریال ۵۵,۹۰۵ ریال ۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۴۴,۷۵۷ ریال ۵۵,۳۸۹ ریال ۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ۴۴,۵۷۵ ریال ۵۵,۱۸۵ ریال ۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ۴۴,۵۵۳ ریال ۵۴,۸۰۴ ریال ۰ ریال
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۲۳۰ مورد، صفحه ۱ از ۱۰