نرخ ارز بر مبنای سامانه ETR بانک مرکزی

نرخ های اعلامی در هر روز، مربوط به خروجی روز قبل سامانه ETS بانک مرکزی و مصوبه اجلاس 1956 تاریخ 98/2/25 هیات عامل سازمان می باشد
تاریخ شناور خارجی (CASH) شناور ایرانی (TT) * (THC (TT *
یورو دلار یورو دلار یورو دلار
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۲۳۲۹۱ ۱۱۱۳۵۲ ۱۲۳۲۹۱ ۱۱۱۳۵۲ ۱۲۳۲۹۱ ۱۱۱۳۵۲
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱۲۲۳۰۰ ۱۱۰۳۸۷ ۱۲۲۳۰۰ ۱۱۰۳۸۷ ۱۲۲۳۰۰ ۱۱۰۳۸۷
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۲۱۷۸۳ ۱۰۹۹۲۰ ۱۲۱۷۴۰ ۱۰۹۸۸۱ ۱۲۱۷۴۰ ۱۰۹۸۸۱
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱۲۱۱۰۵ ۱۰۹۹۷۰ ۱۲۱۱۰۵ ۱۰۹۹۷۰ ۱۲۱۱۰۵ ۱۰۹۹۷۰
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۱۲۱۱۰۵ ۱۰۹۹۷۰ ۱۲۱۱۰۵ ۱۰۹۹۷۰ ۱۲۱۱۰۵ ۱۰۹۹۷۰
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۱۲۳۰۶۵ ۱۱۱۳۶۰ ۱۲۱۶۸۵ ۱۱۰۱۱۲ ۱۲۱۶۸۵ ۱۱۰۱۱۲
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱۲۲۸۰۸ ۱۱۱۳۶۰ ۱۲۱۲۴۰ ۱۰۹۹۳۹ ۱۲۱۲۴۰ ۱۰۹۹۳۹
صفحه ۱ از ۲۶ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
* حداکثر نرخ صدور صورتحساب های شناورهای ایرانی و خدمات THC تا پایان شهریور ماه سال 1398 مبلغ 80.000 ریال است.