نرخ ارز بر مبنای سامانه ETR بانک مرکزی

* توجه1: قیمت روز بیست و هشت اسفند 1400 (به دلیل عدم اعلام قیمت در روز تعطیل) مشابه قیمت روز بیست و هفت اسفند محاسبه می شود.
تاریخ شناور خارجی (CASH) شناور ایرانی (TT) * (THC (TT *
یورو دلار یورو دلار یورو دلار
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ ۲۷۹,۲۸۳ ۲۶۷,۸۲۰ ۲۷۰,۴۳۰ ۲۵۹,۳۳۰ ۲۷۰,۴۳۰ ۲۵۹,۳۳۰
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ ۲۷۸,۶۱۰ ۲۶۷,۲۰۱ ۲۶۹,۶۰۹ ۲۵۸,۵۶۸ ۲۶۹,۶۰۹ ۲۵۸,۵۶۸
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ ۲۷۷,۷۶۶ ۲۶۶,۳۸۶ ۲۶۸,۸۱۰ ۲۵۷,۷۹۶ ۲۶۸,۸۱۰ ۲۵۷,۷۹۶
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ۲۷۷,۱۵۴ ۲۶۶,۲۰۷ ۲۶۸,۱۰۱ ۲۵۷,۵۱۲ ۲۶۸,۱۰۱ ۲۵۷,۵۱۲
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ۲۷۷,۷۲۷ ۲۶۵,۱۵۶ ۲۶۸,۷۲۹ ۲۵۶,۵۶۵ ۲۶۸,۷۲۹ ۲۵۶,۵۶۵
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ۲۷۷,۷۲۷ ۲۶۵,۱۵۶ ۲۶۸,۷۲۹ ۲۵۶,۵۶۵ ۲۶۸,۷۲۹ ۲۵۶,۵۶۵
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ۲۷۸,۷۳۶ ۲۶۴,۵۲۰ ۲۶۹,۶۰۹ ۲۵۵,۸۵۹ ۲۶۹,۶۰۹ ۲۵۵,۸۵۹
« قبلی صفحه ۱ از ۲۶ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »
نرخ های اعلامی در هر روز، مربوط به خروجی روز قبل سامانه ETS بانک مرکزی و مصوبه اجلاس 2012 تاریخ 99/6/17 هیات عامل سازمان می باشد.

توضیحات

*به علت عدم اعلام نرخ دلار ویورو اسکناس توسط بانک مرکزی در تاریخ 98/10/23 ،نرخ آخرین روز اعلامی ملاک صدور صورتحساب قرار میگیرد.