نرخ ارز بر مبنای سامانه ETR بانک مرکزی

قیمت روز بیست و هفتم آبان 1401 (به دلیل عدم اعلام قیمت در روز تعطیل) مشابه قیمت روز بیست و ششم آبان محاسبه می شود.
تاریخ شناور خارجی (CASH) شناور ایرانی (TT) * (THC (TT *
یورو دلار یورو دلار یورو دلار
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ۲۹۹,۹۸۲ ۲۹۰,۶۷۱ ۲۸۹,۲۳۲ ۲۸۰,۲۵۵ ۲۸۹,۲۳۲ ۲۸۰,۲۵۵
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ۳۰۰,۹۸۰ ۲۹۰,۶۶۷ ۲۸۹,۹۴۰ ۲۸۰,۰۰۵ ۲۸۹,۹۴۰ ۲۸۰,۰۰۵
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۳۰۱,۸۹۱ ۲۹۰,۶۷۳ ۲۹۰,۵۵۰ ۲۷۹,۷۵۴ ۲۹۰,۵۵۰ ۲۷۹,۷۵۴
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۳۰۲,۱۴۲ ۲۹۰,۶۷۴ ۲۹۰,۷۹۲ ۲۷۹,۷۵۵ ۲۹۰,۷۹۲ ۲۷۹,۷۵۵
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۳۰۲,۶۱۰ ۲۹۰,۶۷۲ ۲۹۰,۹۰۰ ۲۷۹,۴۲۴ ۲۹۰,۹۰۰ ۲۷۹,۴۲۴
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۳۰۲,۳۵۰ ۲۹۰,۶۷۳ ۲۹۰,۶۷۹ ۲۷۹,۴۵۳ ۲۹۰,۶۷۹ ۲۷۹,۴۵۳
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۳۰۱,۱۸۰ ۲۹۰,۶۶۶ ۲۸۹,۶۹۰ ۲۷۹,۵۷۷ ۲۸۹,۶۹۰ ۲۷۹,۵۷۷
« قبلی صفحه ۱ از ۲۶ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »
نرخ های اعلامی در هر روز، مربوط به خروجی روز قبل سامانه ETS بانک مرکزی و مصوبه اجلاس 2012 تاریخ 99/6/17 هیات عامل سازمان می باشد.

توضیحات

*به علت عدم اعلام نرخ دلار ویورو اسکناس توسط بانک مرکزی در تاریخ 98/10/23 ،نرخ آخرین روز اعلامی ملاک صدور صورتحساب قرار میگیرد.