قیمت روزانه ارز

قیمت خرید
تاریخدلار آمریکایورودرهم امارات
۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۴۲,۰۵۰ ریال ۴۹,۴۱۵ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۴۲,۰۰۰ ریال ۴۹,۴۴۱ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۴۲,۰۰۰ ریال ۴۹,۴۴۱ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۲/۲۷ ۴۲,۰۰۰ ریال ۴۹,۶۷۶ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۴۲,۰۰۰ ریال ۴۹,۶۹۷ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۴۲,۰۰۰ ریال ۵۰,۱۱۹ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۲/۲۴ ۴۲,۰۰۰ ریال ۵۰,۲۵۴ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۴۲,۰۰۰ ریال ۵۰,۱۶۸ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ۴۲,۰۰۰ ریال ۵۰,۱۶۸ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۲/۲۰ ۴۲,۰۰۰ ریال ۴۹,۸۲۹ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ۴۲,۰۰۰ ریال ۴۹,۷۹۱ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۲/۱۸ ۴۲,۰۰۰ ریال ۵۰,۰۶۷ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ۴۲,۰۰۰ ریال ۵۰,۲۹۵ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۲/۱۶ ۴۲,۰۰۰ ریال ۵۰,۲۵۰ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ۴۲,۰۰۰ ریال ۵۰,۲۵۰ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ۴۲,۰۰۰ ریال ۵۰,۳۳۵ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ۴۲,۰۰۰ ریال ۵۰,۷۲۴ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۴۲,۰۰۰ ریال ۵۰,۹۳۰ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ۴۲,۰۰۰ ریال ۵۰,۹۵۶ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ۴۲,۰۰۰ ریال ۵۰,۹۵۶ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۲/۰۶ ۴۲,۰۰۰ ریال ۵۱,۱۴۴ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۴۲,۰۰۰ ریال ۵۱,۳۶۶ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ۴۲,۰۰۰ ریال ۵۱,۲۹۷ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۴۲,۰۰۰ ریال ۵۱,۵۵۱ ریال ۰ ریال
۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۴۲,۰۰۰ ریال ۰ ریال ۰ ریال
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۲۳۸ مورد، صفحه ۱ از ۱۰