نرخ ارز بر مبنای سامانه ETR بانک مرکزی

نرخ های اعلامی در هر روز، مربوط به خروجی روز قبل سامانه ETS بانک مرکزی و مصوبه اجلاس 1956 تاریخ 98/2/25 هیات عامل سازمان می باشد.
تاریخ شناور خارجی (CASH) شناور ایرانی (TT) * (THC (TT *
یورو دلار یورو دلار یورو دلار
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱۵۹۹۷۰ ۱۴۳۵۲۰ ۱۵۹۹۱۰ ۱۴۳۴۶۷ ۱۵۹۹۱۰ ۱۴۳۴۶۷
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱۵۶۰۸۰ ۱۴۳۰۴۰ ۱۵۴۹۲۲ ۱۴۱۹۰۶ ۱۵۴۹۲۲ ۱۴۱۹۰۶
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۱۵۶۰۸۰ ۱۴۳۰۴۰ ۱۵۴۹۲۲ ۱۴۱۹۰۶ ۱۵۴۹۲۲ ۱۴۱۹۰۶
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۱۵۵۰۹۶ ۱۴۳۶۵۶ ۱۵۵۰۹۶ ۱۴۳۶۵۶ ۱۵۵۰۹۶ ۱۴۳۶۵۶
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱۵۷۰۹۲ ۱۴۵۵۰۰ ۱۵۷۰۹۲ ۱۴۵۵۰۰ ۱۵۷۰۹۲ ۱۴۵۵۰۰
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۱۵۹۹۴۵ ۱۴۳۰۴۰ ۱۵۸۵۶۷ ۱۴۱۸۰۸ ۱۵۸۵۶۷ ۱۴۱۸۰۸
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۱۵۹۹۴۵ ۱۴۳۰۴۰ ۱۵۸۵۶۷ ۱۴۱۸۰۸ ۱۵۸۵۶۷ ۱۴۱۸۰۸
صفحه ۱ از ۲۶ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰

توضیحات

*به علت عدم اعلام نرخ دلار ویورو اسکناس توسط بانک مرکزی در تاریخ 98/10/23 ،نرخ آخرین روز اعلامی ملاک صدور صورتحساب قرار میگیرد.