نرخ ارز بر مبنای سامانه ETR بانک مرکزی

نرخ های اعلامی در هر روز، مربوط به خروجی روز قبل سامانه ETS بانک مرکزی و مصوبه اجلاس 1956 تاریخ 98/2/25 هیات عامل سازمان می باشد.
تاریخ شناور خارجی (CASH) شناور ایرانی (TT) * (THC (TT *
یورو دلار یورو دلار یورو دلار
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۲۴۲۲۱۴ ۲۱۳۱۲۰ ۱۹۲۵۰۴ ۱۶۹۳۸۱ ۱۹۲۵۰۴ ۱۶۹۳۸۱
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۲۴۰۴۱۵ ۲۱۳۱۲۰ ۱۹۱۰۶۲ ۱۶۹۳۷۰ ۱۹۱۰۶۲ ۱۶۹۳۷۰
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۲۳۶۱۵۸ ۲۰۸۸۰۰ ۱۹۱۵۷۳ ۱۶۹۳۸۰ ۱۹۱۵۷۳ ۱۶۹۳۸۰
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۲۳۶۵۸۵ ۲۰۹۷۶۰ ۱۹۲۰۸۶ ۱۷۰۳۰۷ ۱۹۲۰۸۶ ۱۷۰۳۰۷
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۲۳۴۰۷۲ ۲۰۷۸۴۰ ۱۹۱۹۹۵ ۱۷۰۴۷۸ ۱۹۱۹۹۵ ۱۷۰۴۷۸
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۲۲۵۹۶۳ ۲۰۰۶۴۰ ۱۹۲۵۲۵ ۱۷۰۹۴۹ ۱۹۲۵۲۵ ۱۷۰۹۴۹
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۲۰۴۸۴۱ ۱۸۱۹۲۰ ۱۹۱۲۰۰ ۱۶۹۸۰۶ ۱۹۱۲۰۰ ۱۶۹۸۰۶
صفحه ۱ از ۲۶ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰

توضیحات

*به علت عدم اعلام نرخ دلار ویورو اسکناس توسط بانک مرکزی در تاریخ 98/10/23 ،نرخ آخرین روز اعلامی ملاک صدور صورتحساب قرار میگیرد.