نرخ ارز بر مبنای سامانه ETR بانک مرکزی

نرخ های اعلامی در هر روز، مربوط به خروجی روز قبل سامانه ETS بانک مرکزی می باشد
تاریخ شناور خارجی (CASH) شناور ایرانی (TT) * (THC (TT *
یورو دلار یورو دلار یورو دلار
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۱۳۴۵۵۶ ۱۱۹۵۰۰ ۱۳۱۰۵۳ ۱۱۶۳۸۹ ۱۳۱۰۵۳ ۱۱۶۳۸۹
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۳۸۰۸۶ ۱۲۲۵۰۰ ۱۳۱۱۶۹ ۱۱۶۳۶۴ ۱۳۱۱۶۹ ۱۱۶۳۶۴
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱۴۱۵۰۲ ۱۲۵۵۰۰ ۱۳۱۱۹۱ ۱۱۶۳۵۵ ۱۳۱۱۹۱ ۱۱۶۳۵۵
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱۴۲۶۲۹ ۱۲۶۵۰۰ ۱۳۱۲۲۰ ۱۱۶۳۸۱ ۱۳۱۲۲۰ ۱۱۶۳۸۱
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱۴۳۷۷۷ ۱۲۷۵۰۰ ۱۳۱۱۳۹ ۱۱۶۲۹۳ ۱۳۱۱۳۹ ۱۱۶۲۹۳
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۱۴۳۷۷۷ ۱۲۷۵۰۰ ۱۳۱۱۳۹ ۱۱۶۲۹۳ ۱۳۱۱۳۹ ۱۱۶۲۹۳
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۱۴۲۸۹۵ ۱۲۷۵۰۰ ۱۳۰۸۵۷ ۱۱۶۷۵۹ ۱۳۰۸۵۷ ۱۱۶۷۵۹
صفحه ۱ از ۱۵ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
* حداکثر نرخ صدور صورتحساب های شناورهای ایرانی و خدمات THC تا پایان مرداد ماه سال 1398 مبلغ 80.000 ریال است.