نرخ ارز بر مبنای سامانه ETR بانک مرکزی

نرخ های اعلامی در هر روز، مربوط به خروجی روز قبل سامانه ETS بانک مرکزی و مصوبه اجلاس 2012 تاریخ 99/6/17 هیات عامل سازمان می باشد.
تاریخ شناور خارجی (CASH) شناور ایرانی (TT) * (THC (TT *
یورو دلار یورو دلار یورو دلار
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ ۲۵۸,۹۳۳ ۲۱۱,۹۵۲ ۲۵۱,۰۲۰ ۲۰۵,۴۷۴ ۲۵۱,۰۲۰ ۲۰۵,۴۷۴
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ ۲۵۸,۹۳۳ ۲۱۱,۹۵۲ ۲۵۱,۰۲۰ ۲۰۵,۴۷۴ ۲۵۱,۰۲۰ ۲۰۵,۴۷۴
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ ۲۵۸,۵۸۵ ۲۱۱,۹۱۲ ۲۴۹,۵۵۵ ۲۰۴,۵۱۳ ۲۴۹,۵۵۵ ۲۰۴,۵۱۳
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ۲۵۷,۱۴۶ ۲۱۱,۵۷۱ ۲۵۰,۴۴۸ ۲۰۶,۰۶۰ ۲۵۰,۴۴۸ ۲۰۶,۰۶۰
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ۲۵۶,۴۹۲ ۲۱۱,۱۸۱ ۲۴۹,۱۳۳ ۲۰۵,۱۲۲ ۲۴۹,۱۳۳ ۲۰۵,۱۲۲
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ۲۵۴,۱۸۴ ۲۰۹,۳۶۸ ۲۵۱,۱۴۱ ۲۰۶,۸۶۲ ۲۵۱,۱۴۱ ۲۰۶,۸۶۲
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ ۲۵۳,۹۶۰ ۲۰۹,۱۸۴ ۲۵۱,۱۸۳ ۲۰۶,۸۹۶ ۲۵۱,۱۸۳ ۲۰۶,۸۹۶
« قبلی ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ صفحه ۱۰ از ۲۶ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ بعدی »

توضیحات

*به علت عدم اعلام نرخ دلار ویورو اسکناس توسط بانک مرکزی در تاریخ 98/10/23 ،نرخ آخرین روز اعلامی ملاک صدور صورتحساب قرار میگیرد.