نرخ ارز بر مبنای سامانه ETR بانک مرکزی

نرخ های اعلامی در هر روز، مربوط به خروجی روز قبل سامانه ETS بانک مرکزی و مصوبه اجلاس 1956 تاریخ 98/2/25 هیات عامل سازمان می باشد.
تاریخ شناور خارجی (CASH) شناور ایرانی (TT) * (THC (TT *
یورو دلار یورو دلار یورو دلار
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۱۴۱۷۷۰ ۱۲۸۶۴۰ ۱۳۳۷۰۵ ۱۲۱۳۲۲ ۱۳۳۷۰۵ ۱۲۱۳۲۲
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ۱۴۱۷۷۰ ۱۲۸۶۴۰ ۱۳۳۷۰۵ ۱۲۱۳۲۲ ۱۳۳۷۰۵ ۱۲۱۳۲۲
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱۴۱۸۶۶ ۱۲۸۶۴۰ ۱۳۳۵۹۳ ۱۲۱۱۳۸ ۱۳۳۵۹۳ ۱۲۱۱۳۸
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۱۴۱۸۸۶ ۱۲۸۶۴۰ ۱۳۳۴۰۷ ۱۲۰۹۵۳ ۱۳۳۴۰۷ ۱۲۰۹۵۳
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱۴۱۳۵۷ ۱۲۸۱۶۰ ۱۳۳۳۰۳ ۱۲۰۸۵۹ ۱۳۳۳۰۳ ۱۲۰۸۵۹
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱۳۸۳۴۵ ۱۲۴۸۰۰ ۱۳۲۴۸۴ ۱۱۹۵۱۳ ۱۳۲۴۸۴ ۱۱۹۵۱۳
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۱۳۸۳۴۵ ۱۲۴۸۰۰ ۱۳۲۴۸۴ ۱۱۹۵۱۳ ۱۳۲۴۸۴ ۱۱۹۵۱۳
۵ ۶ ۷ ۸ ۹ صفحه ۱۰ از ۲۶ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴

توضیحات

*به علت عدم اعلام نرخ دلار ویورو اسکناس توسط بانک مرکزی در تاریخ 98/10/23 ،نرخ آخرین روز اعلامی ملاک صدور صورتحساب قرار میگیرد.