نرخ ارز بر مبنای سامانه ETR بانک مرکزی

نرخ های اعلامی در هر روز، مربوط به خروجی روز قبل سامانه ETS بانک مرکزی و مصوبه اجلاس 1956 تاریخ 98/2/25 هیات عامل سازمان می باشد.
تاریخ شناور خارجی (CASH) شناور ایرانی (TT) * (THC (TT *
یورو دلار یورو دلار یورو دلار
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ ۱۶۴۶۳۹ ۱۴۹۷۶۰ ۱۵۷۰۴۷ ۱۴۲۸۵۵ ۱۵۷۰۴۷ ۱۴۲۸۵۵
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ۱۶۲۶۵۰ ۱۴۹۷۶۰ ۱۵۷۰۸۰ ۱۴۴۶۳۱ ۱۵۷۰۸۰ ۱۴۴۶۳۱
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ۱۶۲۶۵۰ ۱۴۹۷۶۰ ۱۵۷۰۸۰ ۱۴۴۶۳۱ ۱۵۷۰۸۰ ۱۴۴۶۳۱
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ۱۶۱۹۳۷ ۱۴۹۲۸۰ ۱۵۶۰۶۰ ۱۴۳۸۶۳ ۱۵۶۰۶۰ ۱۴۳۸۶۳
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۱۶۱۵۳۱ ۱۴۹۲۸۰ ۱۵۳۵۶۲ ۱۴۱۹۱۶ ۱۵۳۵۶۲ ۱۴۱۹۱۶
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ۱۶۲۰۵۹ ۱۴۹۷۶۰ ۱۵۰۸۷۶ ۱۳۹۴۲۶ ۱۵۰۸۷۶ ۱۳۹۴۲۶
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ ۱۶۲۱۴۴ ۱۴۹۷۶۰ ۱۵۲۰۷۸ ۱۴۰۴۶۴ ۱۵۲۰۷۸ ۱۴۰۴۶۴
۵ ۶ ۷ ۸ ۹ صفحه ۱۰ از ۲۶ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴

توضیحات

*به علت عدم اعلام نرخ دلار ویورو اسکناس توسط بانک مرکزی در تاریخ 98/10/23 ،نرخ آخرین روز اعلامی ملاک صدور صورتحساب قرار میگیرد.