نرخ ارز بر مبنای سامانه ETR بانک مرکزی

نرخ های اعلامی در هر روز، مربوط به خروجی روز قبل سامانه ETS بانک مرکزی و مصوبه اجلاس 1956 تاریخ 98/2/25 هیات عامل سازمان می باشد.
تاریخ شناور خارجی (CASH) شناور ایرانی (TT) * (THC (TT *
یورو دلار یورو دلار یورو دلار
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۱۳۷۷۷۴ ۱۲۴۳۲۰ ۱۳۱۹۰۶ ۱۱۹۰۲۶ ۱۳۱۹۰۶ ۱۱۹۰۲۶
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۱۳۷۹۶۵ ۱۲۴۳۲۰ ۱۲۹۳۲۱ ۱۱۶۵۳۱ ۱۲۹۳۲۱ ۱۱۶۵۳۱
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۱۳۷۹۴۲ ۱۲۴۳۲۰ ۱۲۸۷۵۵ ۱۱۶۰۴۱ ۱۲۸۷۵۵ ۱۱۶۰۴۱
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۳۸۴۶۱ ۱۲۴۸۰۰ ۱۲۸۸۸۱ ۱۱۶۱۶۵ ۱۲۸۸۸۱ ۱۱۶۱۶۵
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۳۸۹۹۴ ۱۲۵۲۸۰ ۱۳۱۱۴۰ ۱۱۸۲۰۱ ۱۳۱۱۴۰ ۱۱۸۲۰۱
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۴۰۲۵۱ ۱۲۵۷۶۰ ۱۳۱۴۹۱ ۱۱۷۹۰۵ ۱۳۱۴۹۱ ۱۱۷۹۰۵
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۱۴۰۲۵۱ ۱۲۵۷۶۰ ۱۳۱۴۹۱ ۱۱۷۹۰۵ ۱۳۱۴۹۱ ۱۱۷۹۰۵
۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ صفحه ۱۱ از ۲۶ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵

توضیحات

*به علت عدم اعلام نرخ دلار ویورو اسکناس توسط بانک مرکزی در تاریخ 98/10/23 ،نرخ آخرین روز اعلامی ملاک صدور صورتحساب قرار میگیرد.