نرخ ارز بر مبنای سامانه ETR بانک مرکزی

نرخ های اعلامی در هر روز، مربوط به خروجی روز قبل سامانه ETS بانک مرکزی و مصوبه اجلاس 1956 تاریخ 98/2/25 هیات عامل سازمان می باشد.
تاریخ شناور خارجی (CASH) شناور ایرانی (TT) * (THC (TT *
یورو دلار یورو دلار یورو دلار
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۱۸۱۱۸۴ ۱۶۶۰۸۰ ۱۶۷۱۶۲ ۱۵۳۲۲۷ ۱۶۷۱۶۲ ۱۵۳۲۲۷
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۱۸۱۱۸۴ ۱۶۶۰۸۰ ۱۶۷۱۶۲ ۱۵۳۲۲۷ ۱۶۷۱۶۲ ۱۵۳۲۲۷
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۱۸۱۱۸۴ ۱۶۶۰۸۰ ۱۶۷۱۶۲ ۱۵۳۲۲۷ ۱۶۷۱۶۲ ۱۵۳۲۲۷
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۱۸۲۰۶۶ ۱۶۶۰۸۰ ۱۶۶۰۷۷ ۱۵۱۴۹۵ ۱۶۶۰۷۷ ۱۵۱۴۹۵
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۱۸۲۰۶۶ ۱۶۶۰۸۰ ۱۶۶۰۷۷ ۱۵۱۴۹۵ ۱۶۶۰۷۷ ۱۵۱۴۹۵
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۱۸۱۷۰۷ ۱۶۶۰۸۰ ۱۶۶۵۴۶ ۱۵۲۲۲۳ ۱۶۶۵۴۶ ۱۵۲۲۲۳
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱۷۹۵۴۵ ۱۶۴۶۴۰ ۱۶۴۶۱۵ ۱۵۰۹۴۹ ۱۶۴۶۱۵ ۱۵۰۹۴۹
۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ صفحه ۱۱ از ۲۶ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵

توضیحات

*به علت عدم اعلام نرخ دلار ویورو اسکناس توسط بانک مرکزی در تاریخ 98/10/23 ،نرخ آخرین روز اعلامی ملاک صدور صورتحساب قرار میگیرد.