نرخ ارز بر مبنای سامانه ETR بانک مرکزی

نرخ های اعلامی در هر روز، مربوط به خروجی روز قبل سامانه ETS بانک مرکزی و مصوبه اجلاس 1956 تاریخ 98/2/25 هیات عامل سازمان می باشد.
تاریخ شناور خارجی (CASH) شناور ایرانی (TT) * (THC (TT *
یورو دلار یورو دلار یورو دلار
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱۴۰۰۱۲ ۱۲۵۷۶۰ ۱۳۱۵۱۶ ۱۱۸۱۲۹ ۱۳۱۵۱۶ ۱۱۸۱۲۹
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱۳۸۹۸۷ ۱۲۴۸۰۰ ۱۲۹۵۱۹ ۱۱۶۲۹۹ ۱۲۹۵۱۹ ۱۱۶۲۹۹
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱۳۹۰۹۲ ۱۲۴۹۹۲ ۱۲۹۶۳۶ ۱۱۶۴۹۵ ۱۲۹۶۳۶ ۱۱۶۴۹۵
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱۳۹۹۵۵ ۱۲۵۷۶۰ ۱۳۰۸۵۸ ۱۱۷۵۸۶ ۱۳۰۸۵۸ ۱۱۷۵۸۶
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱۳۹۹۵۵ ۱۲۵۷۶۰ ۱۳۲۶۵۱ ۱۱۹۱۹۷ ۱۳۲۶۵۱ ۱۱۹۱۹۷
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱۴۰۸۵۲ ۱۲۶۷۲۰ ۱۳۱۲۱۸ ۱۱۸۰۵۳ ۱۳۱۲۱۸ ۱۱۸۰۵۳
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۱۴۰۸۵۲ ۱۲۶۷۲۰ ۱۳۱۲۱۸ ۱۱۸۰۵۳ ۱۳۱۲۱۸ ۱۱۸۰۵۳
۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ صفحه ۱۲ از ۲۶ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶

توضیحات

*به علت عدم اعلام نرخ دلار ویورو اسکناس توسط بانک مرکزی در تاریخ 98/10/23 ،نرخ آخرین روز اعلامی ملاک صدور صورتحساب قرار میگیرد.