نرخ ارز بر مبنای سامانه ETR بانک مرکزی

نرخ های اعلامی در هر روز، مربوط به خروجی روز قبل سامانه ETS بانک مرکزی و مصوبه اجلاس 1956 تاریخ 98/2/25 هیات عامل سازمان می باشد.
تاریخ شناور خارجی (CASH) شناور ایرانی (TT) * (THC (TT *
یورو دلار یورو دلار یورو دلار
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۱۷۱۸۱۱ ۱۵۸۴۰۰ ۱۵۷۴۵۳ ۱۴۵۱۶۳ ۱۵۷۴۵۳ ۱۴۵۱۶۳
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۱۶۸۶۹۶ ۱۵۵۵۲۰ ۱۵۴۲۶۰ ۱۴۲۲۱۱ ۱۵۴۲۶۰ ۱۴۲۲۱۱
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۱۶۴۵۳۱ ۱۵۱۶۸۰ ۱۵۵۷۲۷ ۱۴۳۵۶۴ ۱۵۵۷۲۷ ۱۴۳۵۶۴
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۱۶۲۷۶۷ ۱۵۰۷۲۰ ۱۵۸۲۷۰ ۱۴۶۵۵۷ ۱۵۸۲۷۰ ۱۴۶۵۵۷
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ۱۶۲۷۶۷ ۱۵۰۷۲۰ ۱۵۸۲۷۰ ۱۴۶۵۵۷ ۱۵۸۲۷۰ ۱۴۶۵۵۷
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۱۶۳۳۰۹ ۱۵۰۷۲۰ ۱۵۹۷۱۴ ۱۴۷۴۰۲ ۱۵۹۷۱۴ ۱۴۷۴۰۲
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ۱۶۳۳۴۴ ۱۴۹۷۶۰ ۱۵۸۵۲۱ ۱۴۵۳۳۸ ۱۵۸۵۲۱ ۱۴۵۳۳۸
۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ صفحه ۱۳ از ۲۶ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷

توضیحات

*به علت عدم اعلام نرخ دلار ویورو اسکناس توسط بانک مرکزی در تاریخ 98/10/23 ،نرخ آخرین روز اعلامی ملاک صدور صورتحساب قرار میگیرد.