نرخ ارز بر مبنای سامانه ETR بانک مرکزی

نرخ های اعلامی در هر روز، مربوط به خروجی روز قبل سامانه ETS بانک مرکزی و مصوبه اجلاس 1956 تاریخ 98/2/25 هیات عامل سازمان می باشد.
تاریخ شناور خارجی (CASH) شناور ایرانی (TT) * (THC (TT *
یورو دلار یورو دلار یورو دلار
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۲۰۳۲۶۴ ۱۸۰۹۶۰ ۱۸۷۴۲۴ ۱۶۶۸۵۸ ۱۸۷۴۲۴ ۱۶۶۸۵۸
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۲۰۴۵۳۷ ۱۸۱۹۲۰ ۱۸۶۸۳۴ ۱۶۶۱۷۵ ۱۸۶۸۳۴ ۱۶۶۱۷۵
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۲۰۴۵۳۷ ۱۸۱۹۲۰ ۱۸۶۸۳۴ ۱۶۶۱۷۵ ۱۸۶۸۳۴ ۱۶۶۱۷۵
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۲۱۰۷۲۲ ۱۸۶۲۴۰ ۱۸۵۱۵۴ ۱۶۳۶۴۳ ۱۸۵۱۵۴ ۱۶۳۶۴۳
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۲۱۱۹۵۶ ۱۸۸۱۱۲ ۱۸۲۸۰۴ ۱۶۲۲۴۰ ۱۸۲۸۰۴ ۱۶۲۲۴۰
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۲۰۱۹۹۴ ۱۸۰۴۸۰ ۱۸۱۰۸۹ ۱۶۱۸۰۲ ۱۸۱۰۸۹ ۱۶۱۸۰۲
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۲۰۱۹۷۱ ۱۸۰۴۸۰ ۱۸۰۱۱۹ ۱۶۰۹۵۴ ۱۸۰۱۱۹ ۱۶۰۹۵۴
۱ صفحه ۲ از ۲۶ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰

توضیحات

*به علت عدم اعلام نرخ دلار ویورو اسکناس توسط بانک مرکزی در تاریخ 98/10/23 ،نرخ آخرین روز اعلامی ملاک صدور صورتحساب قرار میگیرد.