نرخ ارز بر مبنای سامانه ETR بانک مرکزی

نرخ های اعلامی در هر روز، مربوط به خروجی روز قبل سامانه ETS بانک مرکزی و مصوبه اجلاس 2012 تاریخ 99/6/17 هیات عامل سازمان می باشد.
تاریخ شناور خارجی (CASH) شناور ایرانی (TT) * (THC (TT *
یورو دلار یورو دلار یورو دلار
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ ۲۹۱,۰۵۲ ۲۵۷,۲۰۶ ۲۶۷,۲۳۲ ۲۳۶,۱۵۶ ۲۶۷,۲۳۲ ۲۳۶,۱۵۶
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ ۲۹۰,۴۴۸ ۲۵۶,۶۴۹ ۲۶۷,۸۲۵ ۲۳۶,۶۵۹ ۲۶۷,۸۲۵ ۲۳۶,۶۵۹
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ ۲۹۰,۴۴۸ ۲۵۶,۶۴۹ ۲۶۷,۸۲۵ ۲۳۶,۶۵۹ ۲۶۷,۸۲۵ ۲۳۶,۶۵۹
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ ۲۹۳,۹۶۴ ۲۵۹,۳۸۰ ۲۶۷,۲۶۰ ۲۳۵,۸۱۸ ۲۶۷,۲۶۰ ۲۳۵,۸۱۸
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ ۲۹۶,۴۰۹ ۲۵۹,۵۹۳ ۲۶۷,۷۵۰ ۲۳۴,۴۹۴ ۲۶۷,۷۵۰ ۲۳۴,۴۹۴
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ ۳۰۱,۲۶۲ ۲۶۳,۲۴۰ ۲۶۸,۲۵۷ ۲۳۴,۴۰۰ ۲۶۸,۲۵۷ ۲۳۴,۴۰۰
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ ۳۰۴,۳۵۸ ۲۶۵,۹۹۱ ۲۶۸,۳۱۲ ۲۳۴,۴۸۹ ۲۶۸,۳۱۲ ۲۳۴,۴۸۹
« قبلی ۱ صفحه ۲ از ۲۶ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »

توضیحات

*به علت عدم اعلام نرخ دلار ویورو اسکناس توسط بانک مرکزی در تاریخ 98/10/23 ،نرخ آخرین روز اعلامی ملاک صدور صورتحساب قرار میگیرد.