نرخ ارز بر مبنای سامانه ETR بانک مرکزی

نرخ های اعلامی در هر روز، مربوط به خروجی روز قبل سامانه ETS بانک مرکزی و مصوبه اجلاس 1956 تاریخ 98/2/25 هیات عامل سازمان می باشد.
تاریخ شناور خارجی (CASH) شناور ایرانی (TT) * (THC (TT *
یورو دلار یورو دلار یورو دلار
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۱۵۹۹۴۵ ۱۴۳۰۴۰ ۱۵۸۵۶۷ ۱۴۱۸۰۸ ۱۵۸۵۶۷ ۱۴۱۸۰۸
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۱۵۹۹۴۵ ۱۴۳۰۴۰ ۱۵۸۵۶۷ ۱۴۱۸۰۸ ۱۵۸۵۶۷ ۱۴۱۸۰۸
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۵۹۹۴۵ ۱۴۳۰۴۰ ۱۵۸۵۶۷ ۱۴۱۸۰۸ ۱۵۸۵۶۷ ۱۴۱۸۰۸
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱۶۹۰۷۰ ۱۵۱۲۰۰ ۱۵۵۴۸۲ ۱۳۹۰۴۹ ۱۵۵۴۸۲ ۱۳۹۰۴۹
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱۶۷۰۶۷ ۱۵۰۲۴۰ ۱۵۳۵۶۱ ۱۳۸۰۹۴ ۱۵۳۵۶۱ ۱۳۸۰۹۴
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱۵۸۰۳۷ ۱۴۲۰۸۰ ۱۵۱۳۳۸ ۱۳۶۰۵۸ ۱۵۱۳۳۸ ۱۳۶۰۵۸
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۱۵۸۰۳۷ ۱۴۲۰۸۰ ۱۵۱۳۰۱ ۱۳۶۰۲۵ ۱۵۱۳۰۱ ۱۳۶۰۲۵
۱ ۲ صفحه ۳ از ۲۶ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰

توضیحات

*به علت عدم اعلام نرخ دلار ویورو اسکناس توسط بانک مرکزی در تاریخ 98/10/23 ،نرخ آخرین روز اعلامی ملاک صدور صورتحساب قرار میگیرد.