نرخ ارز بر مبنای سامانه ETR بانک مرکزی

نرخ های اعلامی در هر روز، مربوط به خروجی روز قبل سامانه ETS بانک مرکزی و مصوبه اجلاس 1956 تاریخ 98/2/25 هیات عامل سازمان می باشد.
تاریخ شناور خارجی (CASH) شناور ایرانی (TT) * (THC (TT *
یورو دلار یورو دلار یورو دلار
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱۲۰۳۹۶ ۱۱۰۵۵۹ ۱۲۰۳۹۶ ۱۱۰۵۵۹ ۱۲۰۳۹۶ ۱۱۰۵۵۹
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱۲۰۹۶۵ ۱۱۰۶۰۸ ۱۲۰۹۶۵ ۱۱۰۶۰۸ ۱۲۰۹۶۵ ۱۱۰۶۰۸
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱۲۱۷۹۲ ۱۱۱۲۷۱ ۱۲۱۷۹۲ ۱۱۱۲۷۱ ۱۲۱۷۹۲ ۱۱۱۲۷۱
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۲۲۰۱۸ ۱۱۱۴۷۷ ۱۲۲۰۱۸ ۱۱۱۴۷۷ ۱۲۲۰۱۸ ۱۱۱۴۷۷
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۲۱۹۴۳ ۱۱۱۲۳۶ ۱۲۱۹۴۳ ۱۱۱۲۳۶ ۱۲۱۹۴۳ ۱۱۱۲۳۶
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۱۲۱۹۴۳ ۱۱۱۲۳۶ ۱۲۱۹۴۳ ۱۱۱۲۳۶ ۱۲۱۹۴۳ ۱۱۱۲۳۶
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۱۲۱۴۰۲ ۱۱۰۴۱۸ ۱۲۱۴۰۲ ۱۱۰۴۱۸ ۱۲۱۴۰۲ ۱۱۰۴۱۸
۱ ۲ صفحه ۳ از ۲۶ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰