نرخ ارز بر مبنای سامانه ETR بانک مرکزی

نرخ های اعلامی در هر روز، مربوط به خروجی روز قبل سامانه ETS بانک مرکزی و مصوبه اجلاس 1956 تاریخ 98/2/25 هیات عامل سازمان می باشد.
تاریخ شناور خارجی (CASH) شناور ایرانی (TT) * (THC (TT *
یورو دلار یورو دلار یورو دلار
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۲۰۵۵۸۴ ۱۸۲۸۸۰ ۱۸۴۹۵۴ ۱۶۴۵۲۹ ۱۸۴۹۵۴ ۱۶۴۵۲۹
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۲۰۵۴۲۱ ۱۸۲۸۸۰ ۱۸۵۴۰۲ ۱۶۵۰۵۸ ۱۸۵۴۰۲ ۱۶۵۰۵۸
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۲۰۳۲۶۴ ۱۸۰۹۶۰ ۱۸۷۴۲۴ ۱۶۶۸۵۸ ۱۸۷۴۲۴ ۱۶۶۸۵۸
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۲۰۴۵۳۷ ۱۸۱۹۲۰ ۱۸۶۸۳۴ ۱۶۶۱۷۵ ۱۸۶۸۳۴ ۱۶۶۱۷۵
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۲۰۴۵۳۷ ۱۸۱۹۲۰ ۱۸۶۸۳۴ ۱۶۶۱۷۵ ۱۸۶۸۳۴ ۱۶۶۱۷۵
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۲۱۰۷۲۲ ۱۸۶۲۴۰ ۱۸۵۱۵۴ ۱۶۳۶۴۳ ۱۸۵۱۵۴ ۱۶۳۶۴۳
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۲۱۱۹۵۶ ۱۸۸۱۱۲ ۱۸۲۸۰۴ ۱۶۲۲۴۰ ۱۸۲۸۰۴ ۱۶۲۲۴۰
۱ ۲ صفحه ۳ از ۲۶ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰

توضیحات

*به علت عدم اعلام نرخ دلار ویورو اسکناس توسط بانک مرکزی در تاریخ 98/10/23 ،نرخ آخرین روز اعلامی ملاک صدور صورتحساب قرار میگیرد.