نرخ ارز بر مبنای سامانه ETR بانک مرکزی

نرخ های اعلامی در هر روز، مربوط به خروجی روز قبل سامانه ETS بانک مرکزی و مصوبه اجلاس 2012 تاریخ 99/6/17 هیات عامل سازمان می باشد.
تاریخ شناور خارجی (CASH) شناور ایرانی (TT) * (THC (TT *
یورو دلار یورو دلار یورو دلار
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ ۳۰۴,۶۰۶ ۲۶۶,۱۷۲ ۲۶۸,۹۷۱ ۲۳۵,۰۳۴ ۲۶۸,۹۷۱ ۲۳۵,۰۳۴
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ ۳۰۲,۲۲۷ ۲۶۲,۳۷۰ ۲۶۹,۱۰۳ ۲۳۳,۶۱۴ ۲۶۹,۱۰۳ ۲۳۳,۶۱۴
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ ۳۰۲,۲۲۷ ۲۶۲,۳۷۰ ۲۶۹,۱۰۳ ۲۳۳,۶۱۴ ۲۶۹,۱۰۳ ۲۳۳,۶۱۴
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ ۳۰۱,۵۴۱ ۲۶۰,۲۵۶ ۲۶۸,۶۲۵ ۲۳۱,۸۴۷ ۲۶۸,۶۲۵ ۲۳۱,۸۴۷
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ۳۰۱,۸۲۴ ۲۶۰,۳۹۷ ۲۶۸,۸۰۰ ۲۳۱,۹۰۶ ۲۶۸,۸۰۰ ۲۳۱,۹۰۶
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ ۲۹۷,۵۲۸ ۲۵۷,۳۱۶ ۲۶۸,۹۱۹ ۲۳۲,۵۷۴ ۲۶۸,۹۱۹ ۲۳۲,۵۷۴
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ ۲۹۷,۳۰۹ ۲۵۷,۱۷۶ ۲۶۹,۰۳۳ ۲۳۲,۷۱۷ ۲۶۹,۰۳۳ ۲۳۲,۷۱۷
« قبلی ۱ ۲ صفحه ۳ از ۲۶ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »

توضیحات

*به علت عدم اعلام نرخ دلار ویورو اسکناس توسط بانک مرکزی در تاریخ 98/10/23 ،نرخ آخرین روز اعلامی ملاک صدور صورتحساب قرار میگیرد.